Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa


Nieuwe cursus voor 'Drentse Aa-gidsen' staat in de startblokken

Op 11 februari 2003 begint de nieuwe cursus voor vrijwillige Drentse Aa-gidsen. De cursus bestaat uit 11 avonden en twee zaterdagen als 'praktijkdagen'. Hij is nieuw ontwikkeld en wordt nu voor de eerste keer gegeven. Het doel is om gespecialiseerde gidsen als IVN-natuurgidsen, archeologiegidsen, boerderijgidsen, VVV-informatrices/informateurs en bijvoorbeeld herbergiers, die al ervaring hebben met publiekseducatie of voorlichting, meer kennis & inzicht bij te brengen over 'alles' van het 'Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa'.

'Alles' is veel, maar deze bijscholing is dan ook bijzonder door zijn brede opzet. In elf avonden en twee zaterdagen komen namelijk aan bod: de natuur met dieren & planten, de landbouw en het esdorpenlandschap, het fenomeen 'nationaal landschap', het stroomdallandschap als sturend watersysteem, het gevoerde natuurbeheer van de afgelopen 40 jaar en thans, de archeologie van de streek, de landelijke bouwkunst in en om de dorpen, de regionale historische betrekkingen tussen de Drentsche Aa en de stad Groningen, de recreatieve ontwikkelingen en tevens: 'de Drentsche Aa' als inspirerend landschap voor kunstenaars.

De cursus wordt gegeven door een twaalftal speciaal aangezochte deskundigen, die hun vak en het gebied goed in de vingers hebben. Op deze wijze worden de gidsen bijgespijkerd tot een unieke, allround 'Drentse Aa-gids'. Er wordt wèl van hen verlangd om een minimum aantal keren excursies en publiekstochten te leiden of begeleiden, bij het nationaal landschap en/of bij Staatsbosbeheer in de Drentsche Aa.

Deze eerste cursus vrijwillig Drentse Aa-gids vindt plaats onder auspiciën van het 'Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa' en wordt ondersteund uit de fondsen NME en vrijwilligerswerk van de provincie Drenthe en een Voorlichting & Educatie-subsidie van het nationaal landschap. De cursus is ontwikkeld door Jan Tuttel, adviseur-stimulator publieksprojecten bij Staatsbosbeheer, regio Groningen-Drenthe. De organisatie en cursuscoördinatie doen Pauline Arends, boswachter bij Staatsbosbeheer, en Jan Tuttel samen. Bij alle cursusonderdelen is tevens een van de boswachters van het Staatsbosbeheerdistrict 'Drentsche Aa' present, als praktische vraagbaak en 'contact' voor het gebied.

Alle cursusvonden van 11 februari tot en met 22 april zijn op dinsdag, op één uitzondering na (20 maart op een donderdagavond). De beide praktijkzaterdag zijn 12 april en 10 mei. Op de laatste dag wordt de cursus besloten met een picknick te velde.
Door de subsidies kan de deelnemersbijdrage laag blijven: 35 Euro inclusief koffie, gebiedskaart, Staatsbosbeheer regioboek en syllabus. Hier treedt een ander bijzonder element van deze cursus op, n.l. het digitale aspect. Alle cursusmateriaal komt op internet en kan naar believen door de deelnemers achter een wachtwoord 'weggeplukt' worden. De cursusberichten en aanmeldingen gaan ook allemaal per e-mail. Het scheelt papier en 'veel gedoe'.
Er zijn nog plaatsen over voor gidsen die ook 'Drentse Aa-gids' willen worden. Aanmelding per e-mail p.arends@sbb.agro.nl, maar informatie gaat het snelst per telefoon bij Pauline Arends, telefoon 06- 514 169 29.

Deel: ' Nieuwe cursus voor 'Drentse Aa-gidsen' van start '
Lees ook