INSPECTIE VENW

Inspec. VenW: DIR-HOOFDINSPECTEUR DIVISIE TELECOM BENOEMD

NIEUWE DIRECTEUR-HOOFDINSPECTEUR BIJ DIVISIE TELECOM VAN INSPECTIE

V&W

Bij de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is tot directeur-hoofdinspecteur benoemd mevrouw M.G. (Marita) Schreur. Per 5 augustus 2002 komt zij aan het hoofd te staan van een van de grootste onderdelen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Mevrouw Schreur volgt directeur-hoofdinspecteur C.G.H.M. Dijkmans op, die in dezelfde functie een overstap heeft gemaakt naar de divisie Vervoer.

De divisie Telecom draagt zorg voor een goed gebruik van het radiofrequentiespectrum. De divisie verleent vergunningen voor het gebruik van radiofrequenties en controleert of de vergunninghouder zich aan de voorwaarden houdt.
Bij de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat werken ongeveer 350 mensen. Het hoofdkantoor is in Groningen gevestigd.

Mevrouw Schreur (1960) is thans regiodirecteur van Randstad Noord Nederland. Daarvoor heeft zij gewerkt als manager bij organisaties in de intramurale zorg en jeugdzorg in Groningen.

Naast het werkveld van de divisie Telecom bewaakt en bevordert de Inspectie de veiligheid van het transport op de weg, over het water , door de lucht en op het spoor. Milieu, marktordening en arbeidsomstandigheden in genoemde sectoren zijn andere belangrijke aandachtspunten van de IVW.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat kent naast de divisie Telecom een divisie Scheepvaart, Luchtvaart, Vervoer en Water. Momenteel wordt een divisie Rail gevormd, waarmee het toezicht op de spoorwegveiligheid aan het werkterrein van de IVW wordt toegevoegd.

Henk Houtman, 070 - 3517484


07 jun 02 10:39

Deel: ' Nieuwe directeur-hoofdinspecteur bij divisie telecom van inspectie V&W '
Lees ook