Gemeente Heerenveen

Persberichten

Nieuwe trottoirbanden voor de Sieversstraat
3-2-2003
De trottoirbanden langs het fietspad in de Sieversstraat zullen worden vervangen door nieuwe banden zonder verhoogde stoeprand. Deze maatregel stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad om een einde te maken aan de valpartijen die zich sinds de herinrichting van de straat vorig jaar mei hebben voorgedaan. De maatregel zal in de loop van het voorjaar worden uitgevoerd, zodra de nieuwe trottoirbanden geleverd kunnen worden. Tot die tijd blijft het huidige fietsverbod in de Sieversstraat van kracht.

Bij de herinrichting van de Sieversstraat is gekozen voor een sterkere scheiding tussen fietsverkeer en wandelaars dan voorheen het geval was. Daarom is een fietspad aangelegd tussen brede stoepranden, met stenen van een afwijkende kleur en maat, en met een lichte verdieping ten opzichte van de rest van de weg. De verdieping is beperkt gehouden omdat het fietspad ook weer niet een hindernis moest worden voor wandelaars, kinderwagens, rolstoelgebruikers en dergelijke. Kort na de ingebruikneming van de weg bleek echter dat zich vooral onder fietsers een groot aantal valpartijen voordeed. In afwachting van nader onderzoek naar de precieze oorzaken en mogelijke oplossingen heeft de gemeente in oktober de weg tijdelijk gesloten verklaard voor fietsers.

Volgens een extern uitgevoerd expertiserapport moet de oorzaak van de valpartijen gezocht worden in de lichte verhoging van de natuurstenen trottoirband ten opzichte van het fietspad. Andere mogelijke factoren, zoals de breedte van de afwateringsgoot en de gebruikte combinatie van materialen, worden niet of slechts als ondergeschikte oorzaken aangemerkt. Ook gebruiksaspecten, zoals het fietsend de stoep oprijden, zijn volgens burgemeester en wethouders wel mede een verklaring voor de valpartijen, maar niet zo zwaarwegend als de trottoirband.

Deel: ' Nieuwe trottoirbanden voor de Sieversstraat Heerenveen '
Lees ook