Gemeente Capelle a/d IJssel

Nieuwsbrief Ruimte voor de Rivier

Van het projectteam Ruimte voor de Rivier is het eerste nummer van de nieuwsbrief Rivierbreed verschenen. Het project Ruimte voor de Rivier moet ons beschermen tegen de steeds groter wordende hoeveelheid water in onze grote rivieren, maar op een andere manier dan we tot nu toe gewend zijn.

In het verleden werden we beschermd tegen overstromingen door dijken te verhogen. In het project Ruimte voor de Rivier wordt gezocht naar duurzame, ruimtelijke maatregelen die gericht zijn op waterstandsdaling in de rivier. Om Nederland niet alleen veilig maar ook leefbaar en aantrekkelijk te houden, wordt naast veiligheid ook rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit.

'Rivierbreed' is speciaal bedoeld voor bewoners van het westelijk deel van het Nederlandse rivierengebied. Rivierbreed is, zolang de voorraad strekt, gratis af te halen bij de bibliotheek en bij het Informatiecentrum van de gemeente (zie wegwijzer). Als u een exemplaar thuis gestuurd wilt krijgen, kunt u bellen met Bureau Benedenrivieren, telefoon 010-2170906.

Deel: ' Nieuwsbrief Ruimte voor de Rivier in Capelle '
Lees ook