Gemeente Utrecht

NLG 6,5 miljoen extra beschikbaar voor Hoograven en Kanaleneiland

In het kader van het Grotestedenbeleid stelt het rijk NLG 6,5 miljoen beschikbaar voor projecten die door en met bewoners in Hoograven en Kanaleneiland zijn opgesteld om de buurt op te knappen, schoon te houden of veiliger te maken. De voorwaarden van het rijk zijn dat de gemeente ook in de buurten investeert en - samen met bewoners - goede plannen voor de besteding van de NLG 6,5 miljoen ontwikkelt. De gemeente nodigt buurtbewoners uit om hiervoor ideeën aan te leveren.

Onder de naam "Onze buurt aan zet" kan de gemeente Utrecht dit geld krijgen om te besteden aan projecten en initiatieven in de buurten. Wethouder Verhulst voor Grotestedenbeleid zal op 10 september a.s. om 19.30 uur buurtbewoners van Hoograven in wijkcentrum Zuid, 't Goylaan 125 informeren en op 17 september a.s. om 19.30 uur buurtbewoners van Kanaleneiland in wijkcentrum Zuidwest, Marco Pololaan 71. Daarbij zal Verhulst algemene informatie over "Onze buurt aan zet" geven en uitleg over de manier waarop men ideeën en suggesties kan aanleveren om dit geld voor de eigen buurt te verkrijgen.

Het Grotestedenbeleid richt zich op verbetering van leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. Doel van het Grotestedenbeleid is om de kwaliteit van de buurt en waardering van de bewoners voor de leefomgeving, groenvoorzieningen en netheid in de buurt te verbeteren. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners moeten afnemen, evenals het aantal slachtoffers van geweld en vernieling in de buurt. Ook richt het Grotestedenbeleid zich op een afname van het aantal jeugdige delictplegers. Tenslotte is het de bedoeling dat de sociale samenhang in de aandachtsgebieden toeneemt.

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de besteding van de NLG 6,5 miljoen voor Hoograven en Kanaleneiland. De minister voor het Grote Steden- en Integratiebeleid heeft besloten dat vier thema's centraal staan in "Onze buurt aan zet", te weten: wijk en jeugd, veiligheid, leefbaarheid en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Ideeën en initiatieven van bewoners zouden binnen één van die vier thema's moeten passen. De ideeën moeten natuurlijk ook aansluiten bij de reeds bestaande plannen voor de wijk, zoals die onder meer zijn opgenomen in de wijkprogrammering.

Op 10 september 2001 in Hoograven en op 17 september 2001 in Kanaleneiland zal wethouder Verhulst buurtbewoners informeren over "Onze buurt aan zet". Dan is er de gelegenheid om ideeën aan te leveren bij de gemeente voor projecten in de buurt, maar ook na de bijeenkomst kunnen nog ideeën worden aangeleverd. Tijdens een tweede bijeenkomst begin oktober worden buurtbewoners in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke ideeën volgens hen het belangrijkst zijn. Vervolgens kiest het college van B&W de beste ideeën om daarmee de subsidie van het rijk te verkrijgen.

Op 1 november moet de gemeente de plannen bij het rijk hebben ingediend. Uiteindelijk beoordeelt het rijk de plannen en stelt op basis hiervan de middelen al dan niet beschikbaar.

Utrecht, 28 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' NLG 6,5 miljoen extra voor opknappen Utrechtse wijken '
Lees ook