Ingezonden persbericht


Uitnodiging:

Het bestuur van het Fonds voor Vrouwen, Godsdienst en Samenleving heeft het genoegen u uit te nodigen voor de officiële uitreiking van de Riet Flikweert Prijs 2003 op 6 maart 2003 in Pulchri Studio te Den Haag van 15.00 tot 18.00 uur. De uitreiking is toegankelijk voor donateurs, kandidaten voor de prijs, genodigden en pers. In onze mailing aan alle donateurs van november 2002 hebben wij reeds aangekondigd, dat het Fonds dit jaar met de prijs een project wil steunen, dat zich op onderscheidende wijze heeft ingezet voor de dialoog tussen vrouwen uit verschillende culturen en godsdiensten, gericht op ontmoeting, begrip en positieverbetering van vrouwen.

De Riet Flikweert Prijs

Het Fonds voor Vrouwen, Godsdienst en Samenleving is vanaf maart 2002 in vernieuwde opzet van start gegaan. Het Fonds wil met haar steun zoveel mogelijk vrouwen in de samenleving bereiken. Het gaat daarbij om de interreligieuze dialoog en de solidariteit onder vrouwen, waarbij participatie in de samenleving en binnen de verschillende godsdiensten centraal staat. Het Fonds steunt initiatieven die gericht zijn op verbetering van de positie van vrouwen in verschillende godsdiensten en initiatieven die door vrouwen gedragen worden en gericht zijn op verzoening, vrede en het goed samenleven van verschillende bevolkingsgroepen.

Het bestuur wil de prijs opdragen aan de oprichter van t Fonds, Riet Flikweert, en hiermee het startsein geven voor de daadwerkelijke ondersteuning van projecten in de toekomst. Het Fonds zal door middel van de prijs, naast de steun aan overige projecten, jaarlijks een project (en de organisatie) dat het beste aansluit bij de doelstellingen op een bijzondere en feestelijke manier onder de aandacht brengen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van ¬ 3.000 voor de winnende organisatie. Tevens kent het bestuur dit jaar vier aanmoedigingsprijzen van ¬ 1.500 ieder toe aan vier overige organisaties, die met hun projecten veel voor verschillende groepen vrouwen hebben gedaan en doen.

Koers 21ste eeuw

Het Fonds is nu druk bezig om zoveel mogelijk contacten op te bouwen en andere manieren te vinden voor fondsenwerving. Tijdens de prijsuitreiking zal de voorzitter van het bestuur, mevrouw Nienke van Dijk, in haar presentatie de nieuwe koers van het Fonds belichten en meer vertellen over de aanpak van het fonds voor fondsenwerving en het bereiken van zoveel mogelijk vrouwen voor wie het Fonds bestemd is. In de nieuwe lijn beoogt het bestuur donateurs en aanvragers nader tot elkaar te brengen.

Feestelijk en cultureel divers zal de eerste Riet Flikweert Prijsuitreiking zeker worden. Een panel bestaande uit vijf vrouwen, ieder met hun eigen -voor het onderwerp relevante- werk/levenservaring en godsdienstige overtuiging, zal presentaties geven en de Riet Flikweertprijs overhandigen aan de winnaar(s). Daarnaast zet een van de kandidaten, het multicultureel vrouwenkoor De Colores , de bijeenkomst luister bij met een internationaal repertoire. Tijdens de receptie verzorgt het Vietnamese project Keukenprinses culinaire invulling en hebben de kandidaten, donateurs en andere aanwezigen de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het bestuur hoopt zo met het Fonds en de prijsuitreiking het fundament te leggen van een platform voor zoveel mogelijk vrouwen in Nederlandse samenleving.

Mogelijkheden voor de pers

Aan het einde van het formele gedeelte is er voor de aanwezige pers ruim de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Voor interviews heeft u de gelegenheid tijdens de receptie.

Wij vragen u gebruik te maken van het bijgesloten antwoordformulier. Voor meer informatie kunt u bellen met 070 - 324 99 29.

Namens het bestuur,

Heleen van Rossem


*Haëlla Stichting - secretariaat van het Fonds voor Vrouwen, Godsdienst en Samenleving
Jan van Nassaustraat 102

2596 BW Den Haag

Programma 6 maart 2003:

15.00 uur ontvangst in de AntiChambre van Pulchri Studio

15.30 uur presentaties en Riet Flikweert Prijsuitreiking in de Louis XV zaal

16.30 uur receptie in de Louis XV zaal en de Tuingalerie

18.00 uur sluiting

Pulchri Studio

Lange Voorhout 15

2514 EA Den Haag

070-3589474

r.s.v.p.: retourneer het faxblad of neem contact op met het secretariaat 070-3249929

vóór 25 februari 2003

ANTWOORDFAX Riet Flikweert Prijs

O Ja, ik maak gebruik van de uitnodiging en zal aanwezig zijn bij de uitreiking op 6 maart 2003.

O Nee, ik zal niet aanwezig zijn bij de uitreiking.

(kruis aan wat van toepassing is voor u)

Naam: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Persorganisatie:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Adres: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Telefoon: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2 Uw fax kunt u sturen naar

Stichting het Fonds voor Vrouwen, Godsdienst en Samenleving

070-328 22 10

( U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met

070-324 99 29

) Of een e-mail sturen naar

tfonds@xs4all.nl

Haëlla Stichting

Jan van Nassaustraat 102

2596 BW Den Haag

The Netherlands

tel: +31-70-3249929

fax: +31-70-3282210

e-mail: stichting.haella@wxs.nl

web: www.haella.nl

Haëlla Stichting

Jan van Nassaustraat 102

2596 BW Den Haag

The Netherlands

tel: +31-70-3249929

fax: +31-70-3282210

e-mail: stichting.haella@wxs.nl

web: www.haella.nl

Deel: ' Officiële uitreiking Riet Flikweert Prijs 2003 in Den Haag '
Lees ook