Openbaar Ministerie

OM moet slachtoffers delicten beter informeren

---

De politie en het Openbaar Ministerie moeten slachtoffers van delicten beter informeren over wat er met hun aangifte gebeurt. Dat staat in het jaarverslag 2002 van de Nationale Ombudsman. De ombudsman kreeg vorig jaar 290 klachten over het Openbaar Ministerie. Veel van deze klachten hadden betrekking op de informatieverstrekking door het OM.

Zo was er een klacht van een slachtoffer van oplichting in Maastricht, die negen maanden lang niets had gehoord, ondanks dringende verzoeken om informatie. Ook als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, is het volgens de Nationale Ombudsman niet behoorlijk om niets te melden over de stand van zaken.

Bij de Nationale Ombudsman kwamen vorig jaar 9.600 klachten binnen. Meer dan duizend klachten gingen over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook over de handelwijze van het ministerie van VROM kwamen veel klachten (372) binnen, vooral over de afhandeling van aanvragen van huursubsidie.

Deel: ' OM moet slachtoffers delicten beter informeren '
Lees ook