Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen

11-03-2003
Onderhandelingsresultaat CAO voor de Reisbranche bereikt
Het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) heeft maandag 10 maart jl. na 12 uur onderhandelen met de vakbonden naar tevredenheid een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO voor de Reisbranche bereikt voor de periode 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004. Het ANVR legt dit onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan haar leden.

Sinds de eerdere onderhandelingsrondes, eind januari en begin februari, is vanwege de oorlogsdreiging de situatie in de reisbranche dramatisch veranderd.
Het boeken van reizen stagneert op het ogenblik. De werkgevers-organisatie van de reisbranche ANVR heeft inmiddels ook de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming gevraagd om werktijdverkorting toe te staan.

Het centraal akkoord dat uitgaat van een maximale loonsverhoging van 2,5% is uitgangspunt gebleven tijdens de onderhandelingen, maar in plaats van invoering per 1 april, zoals gebruikelijk in de reisbranche, worden de lonen per 1 juli 2003 verhoogd met 1,75% en volgt per 1 oktober nog een verhoging van 0,5%.

Tevens is de pensioenregeling verbeterd door deze ook open te stellen bij contracten voor bepaalde tijd. Om de wachtlijsten voor kinderopvang terug te dringen is besloten de premie hiervoor te verhogen tot 0,3%. Om hier ruimte aan te geven, wordt de premie ten behoeve van het Fonds Opleiding & Ontwikkeling Reisbranche per 1 april 2003 verlaagd met 0,1% naar 0,25%.

Juist in een tijd van onzekerheid met de huidige problemen in de reisbranche hecht het ANVR er veel waarde aan dat de arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een CAO voor de Reisbranche.

Deel: ' Onderhandelingsresultaat CAO voor de Reisbranche bereikt '
Lees ook