Gemeente Amstelveen

Ondertekening energie- en klimaatafspraak

Op maandagavond 10 maart 2003 bereikt de provincie Noord-Holland op het gebied van klimaatbeleid een mijlpaal. Gedeputeerde Ada Wildekamp van de provincie Noord-Holland ondertekent samen met een aanzienlijk aantal grote en kleine Noord-Hollandse gemeenten in Haarlem een klimaatafspraak.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 maart tekenen de milieuwethouders van acht gemeenten, te weten Amstelveen, Heerhugowaard, Hilversum, Opdam, Opmeer, Wester-Koggenland, Wognum en Wormerland, een klimaatafspraak met Gedeputeerde Ada Wildekamp. Met de ondertekening van de klimaatafspraak verplicht de gemeente zich tot uitvoering van het door haar opgestelde energie- en klimaatbeleid en biedt de provincie gemeenten ondersteuning in de uitvoering. Bovendien komen de gemeenten met de klimaatafspraak in hun zak in aanmerking voor een provinciale subsidie voor concrete klimaatprojecten als warmtepompen, zonnecellen, biomassa-installaties op bedrijventerreinen of een CO2-arm gemeentegebouw.

Dit moment is niet alleen voor de gemeenten en de provincie Noord-Holland een mijlpaal, maar ook voor het Ministerie van VROM.

Uniek is dat de acht gemeenten direct na het tekenen van de klimaatafspraak een aanvraag voor de BANS-klimaatsubsidie bij het Ministerie van VROM gaan indienen. Deze landelijke regeling is sinds 1 maart 2002 van kracht. Op dit moment hebben slechts 7 gemeenten een aanvraag voor de BANS- klimaatsubsidie ingediend. Met de aanvragen van de acht Noord-Hollandse gemeenten kan dit aantal landelijk op korte termijn worden verdubbeld.

Op 2 juli 2001 heeft de provincie Noord-Holland het CO2-Servicepunt opgericht om gemeenten in de provincie te helpen klimaatbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit klimaatbeleid richt zich op alle mogelijkheden die gemeenten hebben om de CO2-uitstoot verder te reduceren. De kansen liggen in de eigen gemeentelijke gebouwen, de bestaande bouw, nieuwbouw, bedrijven, de agrarische sector en verkeer en vervoer. Het gaat daarbij om zowel energiebesparing al meer gebruik van duurzame energie bronnen.
Het CO2-Servicepunt werkt samen met de klimaatadviseurs van Novem. Gezamenlijk hebben zij de acht gemeenten voorbereid op het tekenen van de klimaatafspraak met de provincie Noord-Holland.

Deel: ' Ondertekening energie- en klimaatafspraak in Amstelveen '
Lees ook