Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Persbericht ministerraad
21 februari 2003

Onderzoek hogescholen gericht op maatschappelijke toepassing resultaten

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Nijs van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In het wetsvoorstel wordt de onderzoeksopdracht van hogescholen geëxpliciteerd. Hogescholen mogen onderzoek verrichten dat is verbonden met hun onderwijs en dat gericht is op de maatschappelijke toepassing van de resultaten. Hiermee worden hogescholen gestimuleerd zich te ontwikkelen tot regionale kenniscentra die zich richten op de kennisbehoeften van het bedrijfsleven en de samenleving.
De wetswijziging sluit aan op andere, reeds in gang gezette initiatieven, zoals het stimuleren van de aanstelling van lectoren en de vorming van kenniskringen aan hogescholen. Een en ander moet leiden tot een sterkere kennisintensiteit van de Nederlandse economie en een moderner hoger beroepsonderwijs. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. RVD, 21.02.2003Deel: ' Onderzoek hogescholen gericht op maatschappelijke toepassing resulta.. '
Lees ook