Gemeente Den Haag

2003-01-28: Ontwikkeling Wijnhavenkwartier vordert
---

De gemeente heeft met Hans Kollhoff, de architect voor de ministeries en alle betrokken partijen in november en december 2002 constructief samengewerkt om te komen tot de hoofdopzet voor een beginselplan en een voorlopig ontwerp voor de bouwkavel voor de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een woontoren. Hierbij zijn veel verschillende modellen bezien, waarbij uiteindelijk door de plaatsing van de torens een maximaal doorzicht vanuit verschillende belangrijke plaatsen in Den Haag is gewaarborgd.

Beginselplan
Het beginselplan voor de nieuwe ministeries zal in maart ter inzage worden gelegd. De planontwikkeling voor de woontoren zal in januari starten, zodra de architect daarvoor is gekozen. Ook zal in januari een aanvullende overeenkomst met Haag Wonen en MAB worden getekend voor de ontwikkeling van de woontoren.

Bestemmingsplan
Op 23 januari is het pré-advies op het voorontwerp bestemmingsplan in de PPC (Provinciale Planologische Commissie) behandeld. Naar verwachting zal op 3 juni 2003 het ontwerp bestemmingsplan en het beginselplan voor de ministeries in de vergadering van B &W worden behandeld. Op 18 juni zullen de plannen dan in de commissie SWE op de agenda kunnen staan.

Zwarte Madonna
Sinds 6 januari 2003 is de gemeente eigenaar van de Zwarte Madonna. Hiervan zijn alle bewoners op de hoogte gesteld. In december 2002 hadden 40 huishoudens een andere woonruimte gevonden. Voor het reces van 2003 zal er uitgebreider aan de gemeenteraad worden gemeld hoe de voortgang verloopt. Dan zal onder meer aandacht worden besteed aan de planning en procesbewaking, de stand van zaken omtrent de plannen voor de ministeries en de woontoren, het ontwerpbestemmingsplan en de financiële aspecten.

last update: 29-1-2003 14:17:26 ;pag.: 18367; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Ontwikkeling Wijnhavenkwartier Den Haag vordert '
Lees ook