Politie Twente


.
. 2
woensdag 29 januari 2003
Politie Twente is in de afgelopen dagen geconfronteerd met aanhoudende discussie over de integriteit en professionaliteit van het Tolteam, dat onderzoek heeft gedaan naar de vuurwerkramp. Deze discussie heeft het onderzoek, de teamleden en Politie Twente geschaad.
Aanleiding voor de discussie is het verzoek van de advocatuur van de verdachten om twee rechercheurs nader te horen. Deze discussie raakt mij persoonlijk. Als korpschef van Politie Twente ben ik verantwoordelijk voor het bewaken van de eenheid in het korps en de professionaliteit en de integriteit van de organisatie.
In de afgelopen maanden heb ik me intensief met deze zaak bezig gehouden. De rechercheurs hebben hun kritiek in mei 2002 gemeld. Ik heb de kritiek serieus genomen: korpsleden hebben binnen Politie Twente de mogelijkheid om kritiek te melden, het is de verantwoordelijkheid van de korpschef om die kritiek te faciliteren.
Daarom is er in de afgelopen maanden veel aanvullend onderzoek gedaan en onder meer besproken met de Hoofdofficier van Justitie en de teamleiding. Ik kreeg hierna de indruk dat de zaak was afgedaan.
Het Tolteam heeft zo breed mogelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vuurwerkramp. Iedere aanwijzing of aanmerking is diepgaand onderzocht. Dit extra interne onderzoek heeft niet geleid tot nieuwe inzichten, of tot vragen over de integriteit waarmee het onderzoek is verricht.
Medio november kwamen er opnieuw signalen dat de rechercheurs niet zijn overtuigd. Daarom heeft de Advocaat Generaal in Arnhem nogmaals zeer nauwgezet en met distantie onderzoek gedaan naar de aanwijzingen van de twee rechercheurs. Uit dit onderzoek zijn geen nieuwe inzichten naar voren gekomen. De Advocaat Generaal heeft geconstateerd dat het Tolteam professioneel en integer heeft gewerkt en dat er onderzoek is gedaan naar de juiste verdachte. Bovendien heeft de Advocaat Generaal geconstateerd dat al het belastende en het ontlastende bewijsmateriaal in het onderzoek is opgenomen.
Dit bevestigt mijn beeld van een gedegen en integer onderzoek van het Tolteam: ik ben trots op dit onderzoek.
Ook dit onafhankelijke onderzoek van de Advocaat Generaal heeft de twijfel bij de rechercheurs niet weg kunnen nemen. Ze hebben dit kenbaar gemaakt bij de Advocaat Generaal, met het verzoek om alsnog gehoord te worden. De beslissing daarover ligt bij het hof, Politie Twente heeft geen oordeel.
Politie Twente onderneemt geen verdere stappen tegen de betrokken rechercheurs. In de media zijn vragen gesteld over de integriteit van de beide rechercheurs. Die werden in de publiciteit in verband gebracht met te nauwe contacten met de verdachte en de media.
In het belang van de integriteit van het korps en de betrokken medewerkers, wordt nader onderzoek ingesteld. Gezien de gevoeligheid van het thema, heb ik de Rijksrecherche verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Deel: ' Ontwikkelingen Tolteam Politie Twente '
Lees ook