Amstelland NV

Ontwikkelingsmaatschappij Amstelland wijzigt bestuur


* K. (Klaas) de Ruiter (58) wordt directievoorzitter
* A. (André) Baar wordt voorgedragen als lid Raad van Commissarissen naast C. (Cor) Boonstra en mr L.J.M. (Luud) Pijnenburg
* De heren Heiden, Land, Lemstra en Reeders treden af als commissaris

Na de verkoop van de bouwactiviteiten (november 2000) en de handelsactiviteiten (juli 2001) richt Amstelland zich volledig op de ontwikkeling van woningen, kantoren en winkels. De Raad van Commissarissen is van mening dat het vernieuwde profiel consequenties heeft voor de samenstelling van zijn Raad en de directie van de onderneming. De heren Mr E.P. (Ernst) Heiden, A.H. (Andrew) Land, prof. dr W. (Wolter) Lemstra en A.J. (Bert) Reeders hebben tegen deze achtergrond besloten per 30 augustus 2001 af te treden als lid van de Raad van Commissarissen.

De Stichting Prioriteitsaandelen Amstelland heeft besloten het aantal leden van de Raad van Commissarissen vooralsnog vast te stellen op drie. De Raad van Commissarissen stelt voor in de door het aftreden van de genoemde leden ontstane vacature te voorzien door de heer A. Baar per 30 augustus te benoemen tot commissaris. De Raad van Commissarissen zal daarmee vanaf genoemde datum bestaan uit C. Boonstra (voorzitter), mr L.J.M. Pijnenburg (vice-voorzitter) en A. Baar.

De bestuurswijziging staat geagendeerd voor een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 augustus te Den Haag. Zij is besproken met de Ondernemingsraad.

Directie

De Stichting Prioriteitsaandelen Amstelland heeft besloten het aantal leden van de directie van de vennootschap Amstelland NV vast te stellen op één. De heer A. Baar treedt per 30 augustus terug als voorzitter en lid van de directie. Hij was bestuursvoorzitter van Amstelland van 1990 tot begin 1999 en van eind 1999 tot heden. K. de Ruiter volgt hem op. Klaas de Ruiter is vanaf 1964 in dienst bij Amstelland. Binnen het concern is hij werkzaam geweest in diverse managementfuncties, met name in projectontwikkeling. In 1986 werd hij benoemd tot directievoorzitter van de groep Projectontwikkeling & Vastgoed (Amstelland Vastgoed) en tot lid van de concernraad. In de 15 jaar dat hij leiding gaf aan het ontwikkelingsbedrijf is dit uitgegroeid tot de op één na grootste ontwikkelaar van woningen, kantoren en winkels van Nederland. De omzet nam toe van circa â'¬ 68 miljoen in 1986 tot â'¬ 6 28 miljoen in 2000.

De heer De Ruiter is tevens voorzitter van het directieteam van Amstelland Ontwikkeling BV, dat voorts bestaat uit ir P.S.M. (Peter) Ruigrok (directeur Amstelland Ontwikkeling Wonen), ir A. (Arie) van de Kuilen (directeur Amstelland Ontwikkeling Vastgoed) en drs R.D.L. (Rein) van Steeg (directeur Amstelland Ontwikkeling Grondbedrijf).

Den Haag, 13 augustus 2001

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.amstellandnv.nl

Deel: ' Ontwikkelingsmaatschappij Amstelland wijzigt bestuur '
Lees ook