Fontysmaandag 24 maart 2003

Open dag Fontys Hogeschool in Sittard
Fontys Hogescholen in Sittard houdt op vrijdag 28 maart van 14.00 tot 17.00 uur een open dag aan de Monseigneur Claessenstraat 4. Geïnteresseerden kunnen een kijkje komen nemen bij alle voltijd- en deeltijdopleidingen die in Sittard worden aangeboden.

Fontys Hogescholen in Sittard bieden de lerarenopleidingen Engels, Duits, Nederlands, Geschiedenis, Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Aardrijkskunde, Wiskunde, Techniek en Natuurkunde aan voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Daarnaast wordt ook de opleiding tot Leraar basisonderwijs (PABO) aangeboden, Sport- en bewegingseducatie, Pedagogiek - zowel de algemene beroepenvariant als de lerarenopleiding - en opleidingstrajecten binnen het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO).

Cursus
In april start bij Fontys PABO Limburg de cursus voor herintreders in het Basisonderwijs weer. De cursus biedt belangstellenden de gelegenheid zich te oriënteren op het primair onderwijs van vandaag. Op basis van de eigen beginsituatie werkt de cursist met een persoonlijk leerwerkplan. Hij sluit de cursus af in de vorm van een eindgesprek over een samengesteld en vooraf ingeleverd portfolio, waarin het gerealiseerde werk en de reflecties daarop zijn verzameld. Wanneer dat eindgesprek en het ingeleverde portfolio in orde worden bevonden, krijgt de cursist een certificaat, zoals uitgereikt op alle Fontys Pabo's.

Open dag Fontys Hogeschool Sittard
Vrijdag 28 maart
Van 14.00 tot 17.00 uur
Monseigneur Claessenstraat 4

Deel: ' Open dag Fontys Hogeschool in Sittard '
Lees ook