Gemeente Stadskanaal

Open Monumenten Dag

5 september 2001

Op zaterdag 8 september is het weer landelijke Open Monumenten Dag. Dit jaar is het centrale thema "Huis en Haard". Dit thema herinnert aan het feit dat 100 jaar geleden in de Tweede Kamer de Woningwet werd aangenomen. De Woningwet betekende een grote impuls voor de sociale woningbouw. Een dergelijk feit is het waard herdacht te worden. Om 10.00 uur wordt de Open Monumenten Dag in Stadskanaal geopend door burgemeester J.J. Stavast. In het Streekhistorisch Centrum opent hij de tentoonstelling.

In de gemeente zullen diverse activiteiten plaatsvinden, zoals:
- Een busexcursie langs een aantal voorbeelden van wonen in het heden en het verleden. De tocht gaat langs diverse panden van het gemeentelijke monumentenregister (vertrek 10:30 uur, 13:00 uur en 15:00 uur vanaf het Menistenplein).

- Een tentoonstelling in het Streekhistorisch Centrum over "Huis en Haard".

- Een wandelroute langs verschillende woonhuismonumenten in Parkwijk, vooral in de sfeer van de sociale woningbouw (vertrek 10:30 uur, 13:00 uur en 15:00 uur vanaf het Menistenplein).

- Tussen 10:00 en 17:00 uur zullen er diverse activiteiten op het Menistenplein zijn, waaronder vogelhuisjes maken en een puzzeltocht.

Alle activiteiten op Open Monumenten Dag zijn gratis. Voor het maken van de vogelhuisjes wordt een bijdrage van f 5,-- gevraagd voor materiaalkosten.
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer B. Roossien van het Streekhistorisch Centrum (0599) 612 649 of met de heer van der Wiel (0599) 631 664. In de Spreekbuis van september 2001 leest u meer over de Open Monumenten Dag.

Deel: ' Open Monumenten Dag in gemeente Stadskanaal '
Lees ook