Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 12 februari 2003

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet) Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Rozenburcht, 44 appartementen en 24 woningen bouwen. Donizettistraat 118, 120 en 122, dakkapellen aanbrengen. Standaardmolen 16 en 17, dakopbouw bouwen.
Sint Laurensbaai 59, entree woning uitbreiden. Mendelssohnstraat 11, dakkapellen aanbrengen. Bachstraat 5, dakkapel voorzijde aanbrengen.
Merelhoven 8, uitbouw voorzijde bouwen.
Bermweg 486, woning uitbreiden.
s-Gravenweg 379, horecagelegenheid bouwen.

TER INZAGE
Onderstaand plan ligt ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure:

1. Coen Botrede 62 en 64, entree en berging vergroten.

Aan de bij 1 genoemde bouwaanvraag kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure ligt de aanvraag met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 13 februari 2003, gedurende vier weken op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

BOUWVERGUNNINGEN
TOEGEKENDE MELDINGEN verleend

Verzenddatum 31 januari 2003:
Paradijsselpark 159, woning uitbreiden.

Verzenddatum 4 februari 2003:
Talingstraat 34, blokhut plaatsen (toegekende melding). Hoofdweg 46, showroom en kantoor uitbreiden.
Dalkruidbaan, medisch centrum bouwen.
Klepperdans 51, berging plaatsen (toegekende melding). Merelhoven 10, woning uitbreiden.
Standaardmolen 26, dakkapel voorzijde aanbrengen. Maasdal 62, dakkapel voorzijde aanbrengen.
Schubertstraat 24, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Indien u meent door één van de bovengenoemde verleende vergunningen (beschikkingen) in uw belang te zijn getroffen, kunt u daartegen bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INVALIDENPARKEERPLAATSEN

Het college heeft op respectievelijk 17, 28 en 30 januari 2003 besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak, het parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor onderstaande motorvoertuigen.

Verzenddatum 17 januari 2003 (datum besluit 17 januari 2003): kentekennummer 90-GF-LD voor de heer W. Visser (bestuurder), Vivaldistraat 36, Capelle aan den IJssel;

Verzenddatum 30 januari 2003 (datum besluit 30 januari 2003): kentekennummer JJ-NR-13 voor mevrouw A.W. Suijker-van Hoorn (passagiere), Reigerlaan 148, Capelle aan den IJssel;

Verzenddatum 4 februari 2003 (datum besluit 28 januari 2003): kentekennummer PR-BP-45 voor de heer G.J. Harte (bestuurder), Lehárstraat 218, Capelle aan den IJssel;

Bovengenoemde besluiten, en de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen, liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen en de besluiten inzake de invalidenparkeerplaatsen liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel 12-02-2003 '
Lees ook