Katholieke Universiteit Nijmegen

Het monument en de echtheid van het bestaan

Datum 14-3-2003

Tijd van 15:00 tot 16:00 uur
Spreker Drs. A.L.L.M. Asselbergs
Faculteit Faculteit der Letteren
Soort Evenement oratie
Beschrijving

Binnen ons historisch besef leven monumenten voort als gebouwen uit een voorbij verleden. Aangewezen als rijksmonument lijkt het alsof ze door deze bijzondere status los staan van hun omgeving. Naarmate het monument meer onttrokken wordt aan een eigentijdse maatschappelijke betekenis, verliest het zijn vitaliteit en daarmee op den duur zijn bestaansgrond.
De vraag is of de huidige monumentenwet en het bestel van de monumentenzorg wel toegerust zijn om, naast de materiële instandhouding van het monument, ook de instandhouding van de culturele vitaliteit ervan te stimuleren. In de voortdurende strijd hun materiële einde uit te stellen, dreigen monumenten steeds meer de echtheid van hun bestaan te verliezen. Al jarenlang vindt binnen de monumentenzorg een debat plaats over de echtheid en de waarachtigheid van de nodige ingrepen. Dit debat openbaart talloze tegenstellingen die welbeschouwd paradoxen blijken te zijn. Om de existentie en tegelijk de essentie van het monument te behouden, is het noodzakelijk dat we die paradoxen opheffen. In het betoog wordt daartoe een poging gedaan.
Biografie Drs. A.L.L.M. Asselbergs is bijzonder hoogleraar Monumentaal bouwkundig erfgoed aan de Faculteit der Letteren van de KU Nijmegen. Asselbergs was tot 1 september 2002 bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur op de Anton van Duinkerken-wisselleerstoel aan de KUN. Asselbergs is directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
Contactpersoon Communicatie
Email communicatie@dcm.kun.nl
Telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Oratie Het monument en de echtheid van het bestaan '
Lees ook