Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)

Advies consumentenorganisaties over weekendmaatregelen NS:

Handhaaf sneltrein Den Haag/Rotterdam - Arnhem

De consumentenorganisaties in het LOCOV (ANWB, Fietsersbond, CG-Raad, CSO, ROVER) plaatsen kanttekeningen bij de NS-maatregel om vanaf 8 september een aantal treindiensten te schrappen. De periode waarin de treinen in het weekend zijn opgeheven is naar het oordeel van de consumentenorganisaties veel te lang. Uiterlijk aan het begin van de komende zomer zouden de treinen ook in het weekend weer normaal moeten rijden.

De consumentenorganisaties zijn in het bijzonder tegen het opheffen van de sneltreinen tussen Den Haag/Rotterdam en Arnhem/Nijmegen. Deze treinserie is in het verleden in het leven geroepen als vervanger van een stoptreindienst. Langs de route hebben streekvervoerders hun dienstregeling juist afgestemd op deze treinen. Opheffen in het weekend van deze treinen leidt tot zeer slechte overstapmogelijkheden van streekbus op trein en omgekeerd en heeft voor reizigers van en naar Zoetermeer en Woerden zeer vervelende consequenties op het gebied van lagere frequenties en aanzienlijke extra reistijd.

De consumentenorganisaties zetten ook vraagtekens bij het voorstel van de NS om in het weekeinde de aanvullende intercity tussen Maastricht en Utrecht op te heffen. Vooral op zondagavond is deze trein van groot belang voor het vervoeren van studenten.

Met name senioren en studenten met een weekendkaart dreigen de dupe te worden van de verslechterde dienstregeling in het weekeinde. Senioren omdat zij vaak in het weekeinde van hun "vrije reizen" gebruik maken omdat zij op maandag en vrijdag hun "vrije reizen" niet mogen gebruiken, en studenten met een weekendkaart omdat zij op werkdagen niet gratis mogen reizen. Daarom pleiten de consumentenorganisaties ervoor, dat gedurende de uitgeklede weekenddienstregeling van NS senioren ook op maandag en vrijdag "vrij" mogen reizen, en dat de geldigheidsduur van de weekendkaart van studenten eveneens in die zin wordt uitgebreid.

Mensen die een spoorboekje of een reisplanner hebben gekocht, hebben daar slechts een maand echt wat aan gehad: sinds 16 juli zijn er al allerlei treinen uit het spoorboekje geschrapt, en vanaf 3 september wordt het wéér anders. De consumentenorganisaties vinden dat de kopers recht hebben op waar voor hun geld, en verlangen daarom van NS dat de planners en spoorboekjes gratis kunnen worden omgeruild voor nieuwe, kloppende exemplaren.

De consumentenorganisaties zijn ontevreden over de wijze waarop de NS invulling heeft gegeven aan het verplichte overleg met deze organisaties. Voordat NS dit overleg had gevoerd, waren de plannen al als vaststaand gepubliceerd. De consumentenorganisaties vinden dat NS met deze handelwijze geen blijk geeft van de opvattingen in Bestemming Klant Nu.

23 augustus 2001Deel: ' Organisaties Handhaaf sneltrein Den Haag/Rotterdam - Arnhem '
Lees ook