Gemeente Rijswijk

Oude waterput gevonden bij opgravingen in Rijswijk

Rijswijk, 21 mei 2002

In Rijswijk is bij archeologisch onderzoek in de Herenstraat een oude waterput gevonden. De waterput heeft als openbare drinkwatervoorziening gefunctioneerd. De nu blootgelegde resten dateren waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw. De waterput is gemaakt van bakstenen en aan de bovenzijde afgesloten met een bakstenen koepel. De diameter is zo'n 120 centimeter en de diepte bedraagt maar liefst vijf meter. De waterput ligt nu, evenals vroeger, onder de openbare weg. Het water werd opgepompt. Het pomphuisje staat nog steeds voor de Oude Kerk. Een loden pijp verbond de put met het pomphuisje.

Diverse huizen hadden toentertijd de beschikking over een eigen waterput. Daarnaast was voor algemeen gebruik een openbare waterput aanwezig. Deze bevond zich op de kruising van de Kerklaan met de Herenstraat. Op een kaart uit het midden van de zestiende eeuw is de put afgebeeld als een ronde put. Aan de bovenzijde is de put open. Het water werd geput met behulp van een emmer of een kruik. Omstreeks 1600 werd de put aan de bovenzijde afgesloten met een stenen koepel. Mogelijk werd de oude put zelfs geheel vervangen door een nieuwe put. Met het afsluiten van de put door het aanbrengen van een koepel werd voorkomen dat rommel in de put terecht kwam en het water vervuilde. In de koepel was een kleine opening vrijgelaten zodat er een loden buis doorheen kon. De buis stond in verbinding met een pomp zodat het water uit de put kon worden gehaald. De pomp stond in een pomphuisje op enige meters afstand van de put. Het pomphuisje werd in de loop der jaren enige malen vernieuwd. Voor de laatste maal gebeurde dat in 1831. Het toen vervaardigde pomphuis staat nog steeds in de Herenstraat voor de Oude Kerk.
Vanaf 1898 werden geleidelijk steeds meer Rijswijkse huishoudens aangesloten op het drinkwaterleidingnet en raakte de openbare put in onbruik. In 1929 werd het pomphuis verplaatst naar het gazon voor de Oude Kerk zodat op de rijweg meer ruimte was voor het gemotoriseerd verkeer. Op hetzelfde moment raakte de put in onbruik en in vergetelheid. Omstreeks 1978 -de Herenstraat was inmiddels voetgangersgebied geworden- werd het pomphuisje verplaatst naar de min of meer oorspronkelijke locatie.

Het archeologisch onderzoek vindt plaats in het kader van het herbestraten van Oud-Rijswijk. Het werk maakt ook grondwerk noodzakelijk, onder meer voor aanbrengen van nieuwe kolken. Archeologen van de gemeente Rijswijk begeleiden het werk om eventuele archeologische vondsten te documenteren. Nadat het onderzoek is voltooid wordt de put opnieuw bedekt met grond. Het archeologisch onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de firma W. Gleym B.V. die de bestratingswerkzaamheden verricht.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2002 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Oude waterput gevonden bij opgravingen in Rijswijk '
Lees ook