Algemene Inspectiedienst (AID)

De Meern, 9 maart 2003, 08.45 uur

Overtredingen Vogelpest

Nog steeds heeft de AID in een groot aantal gevallen binnen de 10 km zone te maken met het niet voldoen aan de ophokplicht van pluimvee. Met ingang van zaterdagmiddag 16.00 uur is het gebied rond de Gelderse Vallei uitgebreid, waardoor een geheel nieuwe groep hobby pluimveehouders moet worden aangespoord hun kippen op te hokken. Vaak was men zich er niet van bewust dat de lijnen verplaatst waren. De AID controleurs staken veel tijd in het geven van toelichting op de nieuwe regels. De AID deelde bij 115 controles daardoor slechts 5 maal een proces verbaal uit.

Struisvogels laten zich niet opsluiten
Nu loopvogels als de nandoe, de emoe en de struisvogel onder de regelgeving vallen, dient zich een praktisch probleem aan bij het ophokken van de dieren. De dieren blijken in hun paartijd te zitten, waardoor zij agressief op elkaar en ten opzichte van mensen reageren. Opsluiten wordt een hachelijke zaak voor de vogels en voor de mensen die het moeten proberen. De AID gaat met het ministerie overleggen hoe dit nu het beste kan worden opgelost.

Het vervoer van mest en gebruikt strooisel van bedrijven waar ook pluimvee wordt gehouden, was al binnen de 10 km zones al verboden. Vanaf zaterdag 8 maart mag het ook buiten de ingesloten gebieden niet meer. De AID heeft inmiddels een computersysteem ingeschakeld om onderweg snel te kunnen bepalen of transporten afkomstig zijn van gemengde bedrijven. Er zijn nog geen overtredingen geconstateerd.

De AID houdt dag en nacht toezicht in heel het land op de maatregelen rond de Vogelpest. Daarbij zijn vanaf het ingaan van de maatregelen 667 controles verricht en zijn al 62 processen-verbaal uitgeschreven.

Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich wenden tot de persvoorlichter van de Algemene Inspectiedienst, Rob Hageman, tel. 06 - 48132319.

Deel: ' Overtredingen Vogelpest. Struisvogels laten zich niet opsluiten '
Lees ook