Gemeente Alkmaar


Penning van Verdienste voor heer Van Hoeken

Alkmaar, 28 januari 2003

Op dinsdag 28 januari a.s. om 17.30 uur reikt de burgemeester van Alkmaar, mevrouw drs. M. van Rossen, de penning van verdienste in zilver van de stad Alkmaar uit aan de heer ir. F.G. van Hoeken. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Alkmaar aan de Oudegracht 245.

De heer Van Hoeken, geboren op 4 juli 1935, is sinds 1971 lid van de Historische Vereniging Alkmaar. Van 1981 tot 1990 was de heer Van Hoeken bestuurslid. Vanaf eind jaren `70 tot begin 2002 is de heer Van Hoeken lid geweest van de werkgroep `Welstand van de Historische Vereniging Alkmaar'. Deze werkgroep vergadert iedere veertien dagen en brengt advies uit aan de welstandscommissie inzake bouwplannen in het beschermd stadsgezicht van Alkmaar. Gezien zijn betrokkenheid en grote verdiensten voor de Historische Vereniging Alkmaar heeft de heer Van Hoeken al vele jaren een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de verenigingsdoelstellingen. Tevens is de heer Van Hoeken jarenlang voorzitter en bestuurslid geweest van de Alkmaarse Kunstenaars Vereniging (AKV). Daarnaast is hij reeds vele jaren bestuurslid van het Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar (OSA).

Op de oorkonde die hoort bij de penning van verdienste staat vermeld: `als bewijs
van waardering voor zijn bijzondere verdiensten voor de Historische Vereniging Alkmaar'.

Zoekwoorden:

Deel: ' Penning van Verdienste Alkmaar voor heer Van Hoeken '
Lees ook