Gemeente Alkmaar


Penning van verdienste voor heer Toorenburg

Alkmaar - 25 juni 2002

Op dinsdag 25 juni 2002 om 18.30 uur reikt wethouder H.A. Eggermont, de penning van verdienste in zilver van de stad Alkmaar uit aan de heer G. Toorenburg sr. Dit gebeurt in restaurant `Hof van Alkmaar', Hof van Sonoy 1 in Alkmaar tijdens het afscheid van de heer Toorenburg van zijn collega's van de afdeling Bouw & Interieur van het Horizon College.

De heer G. Toorenburg is sinds begin jaren 80 actief betrokken bij het buurthuiswerk en de bewonersbelangen van het Oostelijk Stadsdeel. Met name tijdens de voorbereidingsperiode en de realisatie van de verbouwing van de buurthuizen De Eenhoorn en De Burcht tot multifunctionele gebouwen. Om te `overleven' en om in aanmerking te komen voor een flinke verbouwingssubsidie was een fusie tussen de twee buurthuizen nodig. Mede dankzij de diplomatie van Toorenburg raakten zowel de betreffende besturen als de bezoekers overtuigd van de noodzaak van de fusie. De realisatie was in 1986 een feit; de Stichting Binnenstadscentrum werd opgericht. Aan het hoofd stond een krachtig bestuur waarvan Toorenburg van 1986 tot 1996 voorzitter was. Daarnaast was de heer Toorenburg van 1988 tot 1998 een zeer actief voorzitter van de Invalidenbond Sint Liduina Alkmaar e.o. en tot heden maakt hij deel uit van de Stichting behartiging belangen van lichamelijk gehandicapten. De heer Toorenburg is de initiatiefnemer voor het herplaatsen van de oude ophaalbrug over de Oudegracht ter hoogte van Groot Nieuwland. Een stichting is opgericht om in het kader van de viering Alkmaar 750 jaar in 2004 de `Nieuwlandbrug' te realiseren. Toorenburg gaat, na 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, in december 2002 met pensioen.

Op de oorkonde die hoort bij penning van verdienste staat vermeld: "als bewijs van waardering voor zijn inzet voor het buurthuiswerk en bewonersbelangen in de binnenstad".

Deel: ' Penning van verdienste voor heer Toorenburg in Alkmaar '
Lees ook