Politie Drenthe

Persberichten Regio Politie Drenthe

Politie in De Wolden zet lasergun in tegen snelheidsovertreders 14:09 donderdag 13 september 2001

Dirk Neef, 06 - 51 557 950

De politie in De Wolden beschikt, naast het Verkeershandhavingsteam (Boetegeld = Sneugeld), sinds vorige week permanent over een lasergun. Weggebruikers in dit gebied kunnen dus rekening houden met snelheidscontroles waarbij dit apparaat wordt ingezet. Bij een eerste controle op de Ommerweg (50 km/u) in Zuidwolde werden woensdagmiddag de eerste 14 automobilisten bekeurd. Deze reden allemaal sneller dan 70 km/u.

Uit de gegevens van de laatste Politiemonitor (landelijke enquête over de veiligheidsbeleving door burgers) blijkt dat veel mensen zich o.a. ergeren aan het rijden met hoge snelheden door autos en bromfietsen binnen de bebouwde kom en in de woonwijken. Ook uit een door de politie in De Wolden recent uitgevoerde wijkscan komen deze klachten naar voren.

Door het Verkeershandhavingsteam werden en worden op de doorgaande wegen in De Wolden snelheidscontroles gehouden waarbij ook incidenteel de lasergun wordt gebruikt. Deze controles worden echter nauwelijks binnen de bebouwde kom en zeker niet in woonwijken uitgevoerd.

Met de lasergun heeft de politie in De Wolden een handzaam middel waarmee op betrekkelijk eenvoudige wijze overal snelheidscontroles kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kan snel worden ingespeeld op klachten over te hard rijden. Ook in de strijd tegen snelle bromfietsen is dit een probaat middel. Door de inzet van de lasergun verwacht de politie de verkeersveiligheid in De Wolden te vergroten.

De Wolden is de eerste wijkeenheid in Drenthe met een 'eigen' lasergun. Inmiddels zijn bijna alle politiemedewerkers uit De Wolden opgeleid voor het gebruik van het apparaat. Het gebruik blijft echter niet beperkt tot deze wijkeenheid. Ook op andere plaatsen binnen district west zal met deze lasergun gecontroleerd gaan worden. De verwachting is dat in de toekomst meer wijkeenheden de beschikking krijgen over een lasergun.


info@politie-drenthe.nl Politie Drenthe, voor een veilig en leefbaar Drenthe

Deel: ' Persberichten Regio Politie Drenthe '
Lees ook