Politiebericht Flevoland: Gehele Regio 20-09-2001 Veilig vervoer en verkeer rond suikerbieten... Stafdienst Communicatie, Marieken Westerink, 06-53737697

Veilig vervoer en verkeer rond suikerbieten, aardappels en uien Tussen eind september en eind december vervoeren landbouwbedrijven met name suikerbieten, aardappels en uien over de Flevolandse wegen. De politie vraagt verkeersdeelnemers om hier op te letten. Op haar beurt maakte de politie afspraken met de suikermaatschappijen over veilig vervoer en houdt zij toezicht rond het vervoer.

Suikerbieten
Tussen eind september en eind december vervoeren suikermaatschappijen rond de 45.000 vrachten suikerbieten van Flevoland naar onder andere Groningen. De bietenwagens rijden dag en nacht van maandag 01.00 uur tot zaterdag rond 22.00 uur. Om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te maken, maakte de politie, net zoals andere jaren, afspraken met de suikermaatschappijen. Deze afspraken gaan vooral over de uitrusting van de bietenwagens.

Lichten
De bietenwagens moeten uitgerust zijn met zwaailichten en zijverlichting. Op deze manier zijn de wagens, wanneer ze stilstaan op de weg of achteruit van een erf af manoeuvreren, goed zichtbaar voor het overige verkeer. Ook onder opleggers en aanhangers moeten zoveel mogelijk zwaalichten aangebracht worden. Op deze manier is een bietenwagen goed zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers.

Borden bieten laden
Bij de erven waar de bietenwagens inladen, staan weer de bekende gele borden met daarop de tekst `bieten laden`. Ook staan daar gele waarschuwingslampen. Om overbelading te voorkomen zijn er nu weegunits op de shovel en kranen geplaatst. De politie vraagt de chauffeurs om niet op de rijbaan te parkeren, om ook de snelheidsbepalingen in acht te nemen en om geen sluiproutes te nemen.

Groenten
Niet alleen bieten maar ook aardappels en uien gaan komende maanden met landbouwvoertuigen en vrachtwagens over de Flevolandse wegen. Rondom dit vervoer is het minder goed mogelijk algemene afspraken te maken en worden dus minder voorzorgsmaatregelen getroffen. In een landbouwgebied als de Noordoostpolder, maar ook elders in de provincie Flevoland, verzoekt de politie weggebruikers extra alert te zijn op langzaam rijdend vrachtwagens en de afgevallen modder die kan zorgen voor een glad wegdek. De politie houdt zelf toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken en op de algemene verkeersveiligheid.

Deel: ' Politiebericht Flevoland Gehele Regio '
Lees ook