Algemene Rekenkamer

Onregelmatigheden bekostiging (hoger) onderwijs

Op woensdag 19 februari 2003 publiceert de Algemene Rekenkamer het rapport Onregelmatigheden bekostiging (hoger)onderwijs. Dit rapport bestaat uit twee delen: een review van het zelfreinigend onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur enWetenschappen en een verzoekonderzoek van de Tweede Kamer naar de mogelijke onregelmatigheden bij de bekostiging van scholen.

Exemplaren van het rapport en bijbehorend persbericht zijn op woensdag 19 februari 2003 door leden van de pers vanaf 09.00 uur af te halen aan het Lange Voorhout 8 in Den Haag. Zoals gebruikelijk kan niet gepubliceerd worden over het verstrekte rapport totdat de Algemene Rekenkamer het rapport aan de Tweede Kamer heeft gepresenteerd. Het embargo geldt daarom tot woensdag 19 februari 2003 16.30 uur.

noot voor de redactie
De persvoorlichters Sonja van Galen 070-3424189 / 06-20248703 en Vivienne Scheltema 070-3424237/ 06-51492153 zijn beschikbaar voor meer informatie. Rapporten zijn te vinden op www.rekenkamer.nl en op te vragen bij Joke den Dulk, 070-3424400. Wilt u per email geattendeerd worden op onze publicaties, mail dan naar j.dendulk@rekenkamer.nl .

Deel: ' Presentatie rapport onregelmatigheden bekostiging (hoger) onderwijs '
Lees ook