Gemeente Dalfsen

19/03/2003

Proef met gewijzigde inzameling groente-, fruit- en tuinafval

Dalfsen - Op 1 april verandert bij wijze van proef de manier van inzamelen van het groente-, fruit- en tuinafval (gftGFT-afval) bij wijze van proef in dehet buitengebieden van de gemeente Dalfsen. Met een gemiddelde van slechts 1,8 aanbiedingen van de groene container per huishouden per jaar, is het duidelijk dat veel van de inwoners van het buitengebied zelf hun gft-GFT-afval composteren of anderszins verwerken.

In overleg met ROVA, de organisatie die de verwijdering van afval en de regie van de afvalstromen in de gemeente verzorgt, heeft de gemeente Dalfsen gezocht naar een efficiëntere manier van inzamelen. Deze proef is het gevolg. De proef geldt voor de bewoners van het gehele buitengebied van de gemeente Dalfsen. Voor alle duidelijkheid: het buitengebied betreft de percelen adressendie buiten de borden 'bebouwde kom' liggenstaan. De proef duurt een jaar.

Twee proefgebieden
Het gehele buitengebied is verdeeld in twee proefgebieden. Het ene proefgebied wordt aangeduid als het buitengebied ten noorden van de Vecht; het andere als het buitengebied ten zuiden van de Vecht. Tijdens de proef, die een jaar duurt, wordt er op twee verschillende manieren ingezameld: Inin het buitengebied ten noorden van de Vecht wordt vanaf 1 april 2003dan het gft-afval op afroep ingezameld. Diat betekent dat burgers moeten bellen wanneer alszijwillen dat hun groene container met gft-GFT-afval willen aanbiedengeleegd wordt. De bewoners in dit proefgebied Zij moeten uiterlijk één dag uiterlijk één dag voor de inzameldag, vóór 12 uur 's middags, naar nummer (038) 427 37 77 moeten bellen. De inzameldag voor het gft-afval verandert niet. De inzameling van het restafval ook niet.
In het buitengebied ten zuiden van de Vecht wordt het restafval en het gft-afval niet meer gescheiden ingezameld. De bewoners van dit buitengebied mogen hun gftmag het GFT-afval in dezelfde de container van als het restafval deponeren. In het buitengebied ten zuiden van de Vecht verandert de inzameldag van het restafval ook niet. Omdat het gft-afval bij het restafval mag worden gedaan, komt de inzameling van het gft-afval in dit proefgebied dus te vervallen. Na één jaar vergelijkt de gemeente de gegevens uit de verschillende proefgebieden en beslist zij of één van de methodes definitief wordt ingevoerd wordt.

Inzamelroutes
Als gevolg van de proef, moeten de inzamelaars een aantal inzamelroutes veranderen. Dit betreft Daarnaast veranderen er door de veranderde routes van de inzamelaar nog enkele zaken inde kernen Hoonhorst, Emmen en Ankum. In Hoonhorst en Emmen verandert de inzameldag. Op dit moment wordt daar het afval ingezameld op vrijdag. Dit verandert vanaf 31 maart 1 april in de maandag. Ook verandert in deze kernen het schema van de inzamelfracties. Nu wordt het restafval (grijze container) opgehaald in de even weken en het gft-GFT-afval (groene container) in de oneven weken. Vanaf maandag 31 maart 1 april wordt het restafval opgehaald in de oneven weken en het GFT-afval in de even weken.
Voor Ankum geldt ook een verandering van de inzameldag. Op dit moment wordt daar het afval ingezameld op vrijdag. Dit verandert: vanaf 1 april wordt afval opgehaald op donderdag.
Diat betekent dat deze verandering ingaat op donderdag 3 april, want dat is de eerste inzameldag na invoering van de proef.

Doordat de routes van de vuilniswagen enigszins veranderen, veranderen ook de tijdstippen waarop de wagen langskomt. Iedereen wordt daarom verzocht de container op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat te zetten, zodat alle containers op tijd klaar staan om zijn en dus geleegd te kunnen worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Proef met gewijzigde inzameling groente-, fruit- en tuinafval Dalfsen '
Lees ook