Gemeente Oosterhout

Project buurtpreventie

Het eerste project buurtpreventie Waterkerslaan tot Snelweg is vorig jaar op 26 januari officieel geopend door de burgemeester mevr. Helmi Huijbregts. Op maandag 13 januari kwam de burgemeester weer naar deze wijk toe en werd haar verteld hoe succesvol het project het afgelopen jaar is geweest. Voordat het project begon werd er in deze buurt ongeveer 22 keer ingebroken in een jaar. Nu is dat teruggebracht tot 1 inbraak en 2 pogingen.

Burgemeester op bezoek bij buurtpreventieproject. Na een jaar te hebben gewerkt met het buurtpreventieproject Waterkerslaan tot Snelweg wilde het coördinatieteam burgemeester Huijbregts vertellen hoe succesvol het project tot nu toe draait. Natuurlijk werd er ook gesproken over het belang van de samenwerking tussen de 3 partners, namelijk de buurtbewoners, de gemeente en de politie. Bij het gesprek waren een aantal leden van het coördinatieteam, de burgemeester met enkele ambtenaren en de wijkagent Parmindra Roepan met een collega. De burgemeester bewonderde het enthousiasme van de groep ten aanzien van het project. Zij toonde zich zeer verheugd dat het aantal inbraken sinds de start van het project is teruggebracht van 22 naar 1 inbraak en 2 pogingen. Ook zij onderschreef het belang van de samenwerking tussen burgers, gemeente en politie. Zij vond het heel positief dat op deze manier de sociale betrokkenheid in een wijk weer terugkomt, zonder dat de privacy van de mensen verloren gaat. Zij gaf zelf, net als de ambtenaren en de politie, het belang van het komen tot een convenant tussen de 3 partners aan. Zij greep daarbij ook terug op het onlangs ondertekende convenant binnen de horeca.

Aan het eind van het gesprek kreeg de burgemeester uit handen van Lilian van de Wiel een verslag overhandigd waarin werd teruggekeken op
1 jaar buurtpreventie. Ook de wijkagent Parmindra Roepan kreeg een exemplaar overhandigd.

Het project buurpreventie Waterkerslaan tot Snelweg

Dit project is ruim een jaar geleden gestart, omdat er door het groot aantal inbraken bij de bewoners een gevoel van onveiligheid heerste. Een gesprek met de wijkagent leerde dat buurtbewoners samen met de gemeente en Politie heel veel kunnen bereiken. Binnen de buurt bleek er veel belangstelling voor het project. Daarom is er een coördinatieteam gestart. Zij hebben de lijnen voor het project uitgezet, samen met de wijkagent en de gemeente. Het project is een samenwerking van 3 partners: de buurtbewoners, de gemeente en de politie. Iedereen heeft binnen het project zijn eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen tot een veiligere wijk. Het coördinatieteam vergadert regelmatig samen met de wijkagent. Dit team heeft contact met de buurtbewoners via een informatiebulletin, waarin de bewoners van het project op de hoogte gehouden worden en ook tips met betrekking tot de buurtpreventie gegeven. Deze tips worden vaak door de wijkagent aangedragen. Natuurlijk wordt er ook met buurtbewoners gesproken over het project en krijgen bewoners ook dan tips. In juni is het project samen met bewoners geëvalueerd. Aan de hand van stellingen werd gediscussieerd over wat buurtpreventie inhoudt en wat je er zelf aan kunt doen. Voor de kinderen was er een fotospeurtocht. Ook zij werden op jonge leeftijd al bij het project betrokken door hun te leren gericht te kijken.

Binnen het project is ook veel aandacht besteed aan het op PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) controleren van de woningen.

Een groot probleem bleek de Effentweg. Dit was voor potentiële inbrekers een geliefde vluchtweg. Vandaar dat deze weg afgesloten moest worden.

Het coördinatieteam heeft bij de Politie één aanspreekpunt, namelijk de wijkagent Parmindra Roepan. Meldingen worden altijd aan hem doorgegeven en door hem indien nodig teruggekoppeld naar het team. Hij geeft het coördinatieteam tips om te werken aan buurtpreventie. Zo worden op zijn advies verdachte personen aangesproken en natuurlijk gemeld bij de politie. Deze meldingen worden door de wijkagent zeer serieus nagetrokken.

De gemeente heeft gezorgd dat de borden Attentie buurtpreventie werden geplaatst, zij hebben het project subsidie verleend en hebben gezorgd voor de afsluiting van de Effentweg. Het coördinatieteam gaf aan de burgemeester aan, dat ze ook bij de gemeente graag 1 aanspreekpunt zouden hebben.

Er is zowel bij de buurtbewoners als bij de gemeente en politie ook een wens om te komen tot een convenant, waarin afspraken gemaakt worden tussen de 3 partners.

Binnen de straten, die vallen onder het project wordt door zeer veel bewoners een extra rondje door de wijk gelopen. Ook mensen die 's avonds laat thuis komen rijden vaak een groter rondje door de wijk dan normaal. Ook kapotte straatverlichting en stoeptegels worden gemeld bij de gemeente. Zo wordt er samen met elkaar zorg gedragen voor een veiligere wijk.

Onveiligheid werd wel ervaren in het tunneltje de Windvaan (het verbindingstunneltje van de Molenbuurt naar de Kruidenbuurt). Veel van de bewoners van de wijk meldden regelmatig de bedreigende situatie. Op advies van de wijkagent zijn de mensen van het coördinatieteam al een aantal malen in gesprek geweest met de jongeren. Zij blijken open te staan voor een gesprek met de buurt. In deze gesprekken is aangegeven, dat de situatie dreigend overkomt naar bewoners.

Het buurtpreventieproject blijkt zo succesvol, dat er dit jaar al meerdere presentaties zijn geweest over dit project. Als gevolg van dit project gaat men in de Tijmhof binnenkort ook starten en ook in de Donkenbuurt en Vrachelen is men bezig met het opzetten van zo'n project. Zelfs in Teteringen is men naar aanleiding van dit project een eigen buurtpreventieproject gestart.

Deel: ' Project buurtpreventie in Oosterhout '
Lees ook