Universiteit van Utrecht


1 oktober 2001, 14:30 uur


Promotie: Analysis of hydrological processes in unstable clayey slopes.

Drs. T.A. Bogaard, Ruimtelijke Wetenschappen 14:30 uur

Promotor: prof.dr. J.D. Nieuwenhuis, copromotores: dr. Th.W.J. van Asch, dr. M.R. Hendriks

Als het grondwaterniveau in een helling stijgt, neemt de interne sterkte af en kan de grond gaan verschuiven. De meeste grotere aardverschuivingen vinden plaats in kleiig materiaal. De aanvulling van grondwater in een ondergrond van kleiig materiaal is een ingewikkeld proces. Met behulp van geo- en hydrochemische technieken is het mogelijk om deze waterstromen te achterhalen. Het bovenste deel van de bodem, dat niet volledig verzadigd is met water, speelt een doorslaggevende rol bij aardverschuivingen. Dit blijkt uit een vergelijking van wiskundige simulatiemodellen van waterstromen met veldmetingen. Een droge bodem bergt veel van de neerslag en zorgt voor heel weinig grondwater aanvulling, zelfs als de droge bodem veel spleten en breuken bevat. Een natte bodem kan de regen echter verrassend snel naar het grondwater laten stromen. Een langdurige natte periode heeft dan ook veel meer effect op de diepere stabiliteit van een helling dan een kortstondige intensieve regenbui. Klimaatsverandering kan in Europa zorgen voor nattere winters met langdurige periodes van neerslag. Hierdoor zal de kans op aardverschuivingen toenemen.

Gewijzigd:Friday, September 28, 2001 Johan Vlasblom

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie analyse van hydrologische processen in klei '
Lees ook