Katholieke Universiteit Nijmegen

Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en vreemdelingenrecht

Datum 14-2-2003

Tijd van 13:30 tot 14:30 uur

promovendus Mw. mr. B. de Hart

promotores Prof. mr. C.A. Groenendijk, prof. mr. T.P. Spijkerboer (VUA)

copromotores Mw. dr. A. Böcker

faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid

beschrijving Bij gezinshereniging en gezinsvorming wordt vaak gedacht wordt aan Turken en Marokkanen die een buitenlandse partner naar Nederland laten overkomen. Toch betreft veertig procent van de gezinsmigratie een buitenlandse partner die zich bij een Nederlandse partner vestigt. In meerderheid gaat het om autochtone Nederlanders. Het proefschrift van rechtssociologe Betty de Hart geeft inzicht in de gevolgen van restrictieve maatregelen in het vreemdelingenbeleid zoals de voorgestelde verhoging van de inkomenseis bij gezinshereniging naar 130% van het minimumloon voor aanvragers. De promovenda verdiepte zich voor haar promotieonderzoek in de vraag op welke manieren deze autochtone Nederlanders te maken krijgen met het vreemdelingenrecht en welke gevolgen dit voor deze groep heeft. Uit haar onderzoek blijkt dat het alles behalve vanzelfsprekend is dat Nederlanders met hun buitenlandse partner in Nederland kunnen wonen. Als gevolg van het restrictieve vreemdelingenbeleid moeten zij aan steeds meer voorwaarden voldoen. Vooral Nederlandse vrouwen met een buitenlandse partner worden door het restrictieve beleid getroffen. Enerzijds is dit het gevolg van regelgeving. Maar tevens hanteren vreemdelingendiensten en IND in de uitvoering sociale normen gebaseerd op sekse, etniciteit en klasse. In het proefschrift wordt een analyse gemaakt van het denken in sociale categorieën door aanvragers, ambtenaren en wetgever bij gemengde relaties.
biografie Betty de Hart (Nijmegen) heeft meerdere artikelen over het onderwerp gemengde relaties, nationaliteitsrecht en vreemdelingenrecht gepubliceerd. Daarnaast schreef zij over internationale kinderontvoering (NCB Utrecht 2002). Momenteel is zij werkzaam bij het Centrum voor Migratierecht van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar huidige onderzoek betreft het thema dubbele nationaliteit. contactpersoon Communicatie
email communicatie@dcm.kun.nl
telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Promotie gezinshereniging en gezinsvorming Turken en Marokkanen '
Lees ook