Katholieke Universiteit Nijmegen

Novel synthesis of para-hydroxy-phenylglycine and related chemistry
Datum 19-3-2003

Tijd van 13:30 tot 14:30 uur

promovendus Drs. G.T.M. Titulaer

promotores Prof. dr. B. Zwanenburg

copromotores Dr. A.J.H. Klunder

faculteit Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
beschrijving para-Hydroxy-Phenylglycine (HPG) is een belangrijke bouwsteen voor semi-synthetische â-lactam antibiotica. HPG wordt in de industrie gesynthetiseerd op basis van phenol als goedkope uitgangsstof. Deze syntheseroute heeft echter als nadeel dat er een mengsel van twee verbindingen wordt gevormd, de ortho en para regioisomeren, waarbij alleen de para verbinding gewenst is. Een extra scheidingsstap is daarom noodzakelijk om het ortho product te verwijderen. Om dit zogenaamde ortho/para probleem te omzeilen is een nieuwe syntheseroute ontwikkeld op basis van benzochinon als uitgangsstof. In twee stappen wordt via deze methode HPG verkregen in een goede opbrengst, waarbij de vorming van het ongewenste ortho product op elegante wijze wordt vermeden.
biografie Drs. G.T.M. Titulaer was van april 1996 tot april 2000 als Assistent in Opleiding (AIO) werkzaam bij de vakgroep Organische Chemie van het NSR Center for Molecular Structure, Design and Synthesis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds april 2000 is hij werkzaam bij MercaChem B.V. in Nijmegen.
contactpersoon Communicatie
email communicatie@dcm.kun.nl
telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Promotie HPG belangrijke bouwsteen voor semi-synthetische â-lactam a.. '
Lees ook