Ingezonden persbericht


Agenda Universiteit van Amsterdam

Verkleuring in zeventiende-eeuwse schilderijen
dinsdag 4 maart 10.00 uur
Promotie Scheikunde
Joris Dik bestudeerde de Europese productiegeschiedenis van napels geel, ofwel loodantimonaatgeel. Het pigment werd zo n 3500 jaar geleden door de Egyptenaren uitgevonden en was tot circa 1850 in gebruik. Het productieproces van loodantimonaatgeel is in de loop van de eeuwen sterk veranderd. Dik gaat in op de vraag of de veranderende productieprocessen hebben geleid tot chemische verschillen in de structuur en samenstelling van het pigment. Ook kijkt hij of dit mogelijkheden biedt om historisch loodantimonaat op grond van deze verschillen te dateren. Hij toont aan dat loodantimonaatgeel in verschillende, tijdsgebonden typen kan worden onderverdeeld. Dit is van belang voor toekomstig echtheidsonderzoek van kunstwerken. Dik onderzocht ook de verkleuring van het pigment smalt. Het goedkope smalt werd in de zeventiende eeuw op grote schaal toegepast in blauwe verf, maar heeft als belangrijk nadeel dat het in loop van tijd sterk verkleurt. Dik realiseerde als eerste een natuurwetenschappelijk onderbouwde, digitale reconstructie van het oorspronkelijk uiterlijk van een verkleurd zeventiende-eeuws schilderij.

J. Dik: Scientific analysis of historical paint and the implications for art history and art conservation. The case studies of Naples yellow and discoloured smalt. Promotor is prof. dr. H. Schenk.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Deel: ' Promotie Verkleuring in zeventiende-eeuwse schilderijen '
Lees ook