Provincie Noord-Holland

Datum 3-3-2003 14:23:00

Onderwerp Provinciale bestuurders werven investeerders in Cannes

Ellen van der Klei
Haarlem, 3 maart 2003 - Drie Noord-Hollandse provinciebestuurders, gedeputeerden Verburg, Klijn en De Boer, ontvangen op 6 maart, in Cannes (Frankrijk), ruim 80 projectontwikkelaars, investeerders en grondbedrijven om hen enthousiast te maken voor toekomstige projecten van de provincie.
Haarlem, 3 maart 2003 - Drie Noord-Hollandse provinciebestuurders, gedeputeerden Verburg, Klijn en De Boer, ontvangen op 6 maart, in Cannes (Frankrijk), ruim 80 projectontwikkelaars, investeerders en grondbedrijven om hen enthousiast te maken voor toekomstige projecten van de provincie. De bijeenkomst wordt gehouden aan boord van de Clipper Stad Amsterdam. Deze clipper ligt afgemeerd in Cannes, op dit moment het Mekka van iedereen die met onroerend-goed zaken te maken heeft en daar de jaarlijkse grootste vastgoedbeurs MIPIM bezoekt.

De provincie Noord-Holland ziet mogelijkheden en kansen om op diverse terreinen binnen PPS (Publieke Private Samenwerking) constructies tot een optimale samenwerking te komen. Tijdens de vorige MIPIM is de basis gelegd voor een netwerk waarbinnen maritieme investeringsprojecten in kaart zijn gebracht. Op 6 maart aanstaande zal een breed scala aan te ontwikkelen projecten op onder andere maritiem en infrastructureel gebied worden gepresenteerd. Zo komt bijvoorbeeld het Wieringerrandmeer uitgebreid aan bod.

Drs. Bob Verburg, gedeputeerde voor Economie, Landbouw en Europa van de provincie Noord-Holland heet de gasten vanaf 09.00 uur welkom aan boord. Hij zal een korte presentatie houden over het thema "water als economische drager" en de markt uitnodigen om hierin te gaan participeren. Er is door de provincie tot 2010 een bedrag van 22,7 miljoen euro geïnvesteerd voor de ontwikkeling van maritieme projecten. Het is de bedoeling dat dit geld wordt vertrekt ter aanvulling van investeringen van derden. De eerste zes maritieme projecten waarin de provincie investeert zijn; de havens van Schagen en Kolhorn, waterwoningen in Zaandam, Westpoort Den Helder, Kooijpunt Anna Paulowna en Aquacamping Robbenoordbos in Wieringenmeer.

Drs. Hen de Boer, gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer zal in een tweegesprek zijn ervaringen delen die hij heeft opgedaan met de N201 en N242. Centrale vraag is hoe je ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid op elkaar moet afstemmen

Gedeputeerde mr. Lenny Klijn, die financiën en bedrijven, IPO, strategie en arbeidsmarktbeleid in haar portefeuille heeft, zal het thema van een gezamenlijke aanpak (gemeenten, marktpartijen en provincie) van stedelijke vernieuwing voor het voetlicht brengen. Ook publiek private samenwerking brengt zij ter sprake.

De bedoeling is dat er een follow-up komt met geïnteresseerden over de Publiek Private Samenwerking, om de samenwerking binnen investeringsprojecten tussen private en publieke partijen te optimaliseren.

Inlichtingen pers: Marjan Hoenson, tel. (023) 514 41 18 Inlichtingen voor anderen: Cees Cottaar, 06 51 26 7233

Deel: ' Provinciale bestuurders Noord-Holland werven investeerders in Cannes '
Lees ook