Provincie Utrecht

Persbericht

Provinciale Staten positief over Agenda-2010

12-2-2003
De fracties van Provinciale Staten willen doorgaan met de projecten van Agenda-2010. De provincie heeft daarvoor vorig jaar na overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties tien projecten geselecteerd, waarin ze de komende jaren extra wil gaan investeren. Het gaat daarbij om projecten die op langere termijn resultaat hebben. Tijdens een presentatie voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten zijn de statenleden uitgebreid over de stand van zaken geïnformeerd. Dat leidde in het algemeen tot tevreden reacties.

Agenda 2010 is opgesteld in het kader van 'Utrecht: presterende provincie'. Voorbeelden van projecten zijn Nieuw wonen, Hart van de Heuvelrug, Het Utrechts Wandelpadennetwerk, Het Veenweidegebied en Utrecht Culturele Hoofdstad. Bij dit laatste project was aanvankelijk het streven er op gericht Utrecht in 2013 tot Culturele Hoofdstad van Europa uit te roepen. Dan is het immers 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Maar dat lijkt onhaalbaar. Nederland komt pas in 2018 aan de beurt. De provincie wil een passende herdenking van de Vrede van Utrecht in 2013. Het project op de agenda 2010 heet vanaf nu dan ook Vrede van Utrecht 2013

Gedeputeerde M.N. Kallen-Morren, portefeuillehouder Agenda 2010, reageerde tevreden op de opmerkingen van de fracties. Zij ziet dankzij het project de provincie beter op de kaart gezet worden voor de inwoners.

Meer informatie: Jeroen van Houten, telefoon 030-258 21 22 of Jeroen.van.Houten@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provinciale Staten Utrecht positief over Agenda-2010 '
Lees ook