Provincie Zuid-Holland

Persbericht

11-03-2003
Provincie verwijdert illegale carport

Vanmorgen is in opdracht van de provincie Zuid-Holland een carport verwijderd bij een woning aan de Nieuwenbroeksedijk. De carport stond er zonder vergunning en geldt daardoor als een illegaal bouwwerk. Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft de bewoner de carport niet zelf verwijderd, waardoor de provincie politiedwang heeft toegepast.

Op 28 februari 2000 is een aanvraag afgewezen van een bewoner van de Nieuwenbroeksedijk in Reeuwijk voor het hebben van een bergruimte (carport). Gelijktijdig is de aanvrager opgedragen die bergruimte en een eveneens illegaal aanwezig verhard terras binnen 6 weken na verzending van de brief te verwijderen.

Procedures
Het daartegen aangespannen hoger beroep is op 14 augustus 2002 door de Raad van State ongegrond verklaard. Als gevolg hiervan werd de eerdere uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bevestigd. Daarbij werd de nieuwe verwijderingstermijn vastgesteld op uiterlijk 1 oktober 2002.

Op 20 november 2002 is met de bewoner overleg gevoerd en zijn afspraken gemaakt. Vervolgens is op 30 januari op het terrein met hem en een medewerker van de gemeente Reeuwijk onderzocht welke oplossing binnen het gemeentelijke en provinciale beleid zou passen. De daarbij getrokken conclusies zijn vastgelegd en aan de overtreder gezonden.

Huidige situatie
De overtreder heeft de carport in de tussentijd slechts verlaagd door een gedeelte van de poten te verwijderen. Daarbij heeft hij de carport ook een meter of tien verplaatst. De carport wordt na deze wijzigingen nog steeds voor het stallen van een auto gebruikt. Gelet op de Verordening watergebieden en pleziervaart Zuid-Holland is de overtreding door de aangebrachte wijzigingen niet ongedaan gemaakt.

Nu alle procedures doorlopen zijn en nog steeds niet is voldaan aan de verplichting de overtreding te beëindigen, is de bergruimte/carport van provinciewege op kosten van de overtreder verwijderd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Zuid-Holland verwijdert illegale carport '
Lees ook