Amsterdam Airport Schiphol

Reactie Schiphol onderzoek VenW gevolgen Polderbaan

 Persbericht / Press Release         Schiphol,              21 mei 2004             
Het door Bureau Intomart uitgevoerde onderzoek in opdracht van het Ministerie en Waterstaat geeft aan dat de omgeving een genuanceerd beeld heeft van de luchthaven.

Ruim driekwart van de respondenten spreekt een positieve houding uit. Ruim tachtig procent van de ondervraagden voelt zich veilig. Ongeveer de helft van de respondenten is positief over de verdere groei of uitbreiding van de luchthaven.

Het belangrijkste kritiekpunt van omwonenden dat zij weinig verandering in geluidhinder ervaren na de ingebruikname van de Polderbaan op 20 februari 2003, vinden wij begrijpelijk. Dit blijkt ook uit gesprekken, die vertegenwoordigers van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland met omwonenden hebben gevoerd tijdens de onlangs gehouden informatiesessies in de omliggende gemeenten. Het onderzoek naar de beleving van de omwonenden heeft plaatsgevonden in december 2003, een maand nadat het nieuwe banenstelsel in gebruik was genomen. Dat het effect hiervan op dat moment nog niet tot uitdrukking komt in het onderzoek is niet opmerkelijk. Bovendien hebben ook de invoerfout en de aangepaste maatregel bij parallel starten voor een ander baangebruik zorggedragen dan beoogd.

Wij zijn dan ook voorstander van een jaarlijks te houden onderzoek, waarvan de uitkomsten gebruikt kunnen worden bij de evaluatie van de nieuwe Wet luchtvaart in 2006.

Daarnaast bepleit Schiphol al jaren het belang van het objectief meten van geluid.

043-2004/pk

---- --
Voor informatie: pressoffice@schiphol.nl

Deel: ' Reactie Schiphol onderzoek VenW gevolgen Polderbaan '
Lees ook