Gemeente Tilburg

4-6-2002
Versneld uitvoeren ontbrekende schakels in sternetfietsroutes in Tilburg
Realisatie fietstunnel Academielaan (Blaakroute) uitgesteld

Het college heeft besloten om een aantal ontbrekende schakels in het sternetfietsroute netwerk in Tilburg versneld uit te voeren. Dit kan gerealiseerd worden, omdat er voor is gekozen de aanleg van een fietstunnel onder het spoorwegtracé Tilburg/Breda door (verlengde Postelse Hoeflaan-verlengde Academielaan) op te schorten.

Voor deze fietstunnel ("fietstunnel Academielaan" genaamd) is voor de jaren 2001, 2002 en 2003 geld gereserveerd in het Stadsprogramma. Echter, uit recente ramingen van de bouwkosten blijkt dat de tunnel twee keer zo duur uit valt als geraamd (ruim 9.000.000,- in plaats van het begrote bedrag van iets minder dan 5.000.000,-).

Momenteel wordt een planning gemaakt voor de aanleg van de nog ontbrekende schakels in het sternetfietsroute-netwerk in Tilburg. Ook wordt onderzocht hoe de huidige fietsroute (verlengde Postelse Hoeflaan-Wandelboslaan-Statenlaan-Professor Verbernelaan-Academielaan) verder verbeterd kan worden, zodat deze route de komende jaren als goed alternatief voor de toekomstige fietstunnel kan dienen. Naar verwachting kan op zijn vroegst in 2007 gestart worden met de uitvoering van de toekomstige fietstunnel.

Deel: ' Realisatie fietstunnel Academielaan (Blaakroute) Tilburg uitgesteld '
Lees ook