Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten


+ 5 september 2001

Uitspraak kort geding ekoslakken

De kortgedingrechter heeft op 3 september jl. uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente Haarlemmermeer versus aannemerscombinatie WIG. De rechter heeft negatief besloten ten aanzien van de beslaglegging van de gemeente op de rekeningen van de WIG. Ook heeft hij negatief besloten ten aanzien van de eis van de WIG om de gemeente te dwingen rekeningen voor de levering van de ekoslakken te betalen.
Gezien de complexiteit van deze zaak is een en ander doorverwezen naar de bodemprocedure, waarbij uitvoeriger stilgestaan kan worden bij de diverse kanten die aan deze zaak zitten en waarbij ruimer hoor en wederhoor kan worden toegepast. De rechter verklaart, dat () "het niet uitgesloten is dat een nader onderzoek in de bodemprocedure tot andere inzichten zou kunnen leiden. Het betreft een gecompliceerde materie."
De gemeente is teleurgesteld over deze uitspraak van de rechter en beraadt zich met haar juridische adviseurs over te nemen stappen.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Rechtbank Haarlemmermeer uitspraak kort geding ekoslakken '
Lees ook