Gemeente Smallingerland

Reconstructie kruising bij de Lawei
26 maart 2003

Vorige week zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de reconstructie van het plein voor De Lawei, de kruising Gauke Boelensstraat Burg. Wuiteweg Berglaan. De nutsbedrijven zijn begonnen met het omleggen van kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden kan het verkeer nog gewoon gebruik maken van de kruising.

Op 21 april is het een ander verhaal, dan wordt de kruising wel afgesloten. Het hele gebied gaat op de schop en krijgt een heel andere indeling en een heel ander aanzien.
Het kruispunt met verkeerslichten wordt vervangen door een plein, waar het autoverkeer de nieuw aan te leggen asfaltstrook volgt en via een rotonde doorstroomt. De ruimte daaromheen wordt bestraat met antracietkleurige klinkers en is bestemd voor fietsers en voetgangers. Er komen geen verkeerslichten meer. Het verkeer op de rotonde heeft voorrang. Ook het fietsverkeer heeft op de diverse oversteken voorrang.
Ook de riolering in de grond wordt meteen meegenomen tijdens de werkzaamheden.

Fonteinen en drie soorten crocussen
Het plein wordt aangekleed met fonteinen, zon 70 stuks, die afhankelijk van de drukte van het verkeer een halve tot anderhalve meter hoog spuiten. Hoe meer verkeer, hoe hoger de fontuinen spuiten. De rotonde in het midden wordt een grasheuvel met crocussen. Drie soorten crocussen zorgen ervoor dat zowel in de lente als in de zomer en in de herfst bloemen bloeien op de rotonde. Voor De Lawei komt een groepje bomen. Deze zullen in het najaar worden geplant. Niet alleen boven de grond wordt alles vernieuwd.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden wordt de hele kruising afgesloten. Borden geven de omleidingsroute aan. Vooral de bewoners van de omliggende straten zullen rekening moeten houden met meer verkeer dan normaal. Wij vragen hiervoor begrip.
Ook de bussen van Arriva zullen moeten omrijden. Dit heeft geen gevolgen voor de dienstregeling, maar er zullen wel wat haltes vervallen.

Wanneer is het klaar?
Het is de bedoeling dat het hele gebied klaar is voor de bouwvakvakantie in juli van dit jaar. De inrichting van het plein met straatmeubilair zal na de vakantie gebeuren.

Meer informatie
Er komt een wekelijks inloopspreekuur in de directiekeet van de aannemer waar u terecht kunt met al uw vragen en opmerkingen over de reconstructie. Zodra het exacte tijdstip bekend is zullen wij u dit in deze rubriek melden. Tot dan kunt u contact opnemen met Gerrit Last, opzichter Openbare Werken, tel. 06-55 328 397.
Wij zullen u regelmatig in deze rubriek informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

Deel: ' Reconstructie kruising bij de Lawei Drachten '
Lees ook