Ingezonden persbericht

Regeerakkoord: Nekslag voor Hoger Onderwijs

UTRECHT, 20020703 -- Het regeerakkoord zoals dit morgen aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd is de nekslag voor het Hoger Onderwijs in Nederland. "Als extra investeringen in Hoger Onderwijs niet snel van de grond komen, kunnen we over een jaar eerst beginnen met puinruimen. Bovendien opent het akkoord de deuren voor collegegelddifferentiatie", aldus Linda van Beek, voorzitter van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg).

Het extra geld dat voor Onderwijs is gereserveerd gaat naar het primair en secundair onderwijs. Universiteiten en hogescholen vangen wederom bot, terwijl men al enkele jaren aangeeft meer financiering nodig te hebben voor huisvesting en het behoud van de kwaliteit van het Hoger Onderwijs. Ook de invoering van het Bachelor-Masterstelsel en accreditatie vraagt om een forse investering.

Het CDA, altijd al fel gekant tegen collegegelddifferentiatie, lijkt toch overstag te gaan. "Het ISO vindt het onbegrijpelijk dat het CDA na 4 jaar oppositie voeren tegen collegegelddifferentiatie, met dit akkoord, een andere weg inslaat", aldus van Beek. "We nemen aan dat het CDA deze fout morgen alsnog zal herstellen, door collegegelddifferentiatie van de baan te schuiven." Instellingen mogen hierdoor zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen, waardoor sociale ongelijkheid in de hand wordt gewerkt en de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs onder druk komt te staan.

Het ISO doet een beroep op het gezonde verstand van de Tweede Kamer om het Hoger Onderwijs de plaats te geven in het regeerakkoord die het verdient.

Voor meer informatie www.scienceguide.org

Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is de grootste landelijke studentenorganisatie en vaste gesprekspartner van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Bij het ISO zijn ongeveer 160.000 studenten aangesloten.

Deel: ' Regeerakkoord nekslag voor Hoger Onderwijs '
Lees ook