Amnesty International

Persbericht Amsterdam, 17-07-2001

Nederland
Amnesty International verwelkomt Nederlandse ratificatie Statuut Internationaal Strafhof

De Nederlandse regering heeft gisteren het Statuut van Rome geratificeerd, het verdrag dat ten grondslag ligt aan de totstandkoming van het Internationaal Strafhof. Hiermee is Nederland het 37e land dat het Statuut ratificeert. Het Internationaal Strafhof treedt in werking als 60 landen het Statuut hebben geratificeerd.

Gisteren (17 juli), precies drie jaar na de aanvaarding van het Statuut van Rome, diende Nederland formeel de akte van ratificatie bij de Verenigde Naties in New York in.

De ratificatie door Nederland is een positieve stap, zeker daar het Internationaal Strafhof in Den Haag gevestigd zal worden. Wij hopen dat de regering en het parlement nu de volgende noodzakelijke juridische stappen, zoals de behandeling van de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, op voortvarende wijze zullen nemen, aldus Amnesty International.

Inmiddels hebben 37 landen het Statuut van Rome geratificeerd, waarvan zes in de afgelopen zes weken. Het lijkt er dan ook op dat het Internationaal Strafhof er sneller komt dan bij de aanvaarding van het Statuut in 1998 werd verwacht.

Het Internationaal Strafhof zal het eerste permanente internationale strafhof zijn. Het zal mensen berechten die zich schuldig hebben gemaakt aan genocide, oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid. De totstandkoming van het Internationaal Strafhof is een historische stap in de ontwikkeling van de internationale bescherming van de mensenrechten.

Amnesty International afdeling Nederland

Deel: ' Regering ratificeerd het Statuut Internationaal Strafhof '
Lees ook