Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Registratie homeopatische middelen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2339703

31 januari 2003

Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn brief d.d. 22 november 2002 aan de Artsenvereniging voor homeopathie (VHAN). Deze brief is een antwoord op de brief die de VHAN mij 5 november jl. tezamen met een Zwartboek heeft toegezonden. (De VHAN heeft een afschrift van haar brief van 5 november jl. aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezonden.)

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mr. A.J. de Geus

Registratieplicht homeopatische middelen
1.
Registratieplicht homeopatische middelen
Kamerstuk, 31-1-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19081 .

Deel: ' Registratie homeopatische middelen '
Lees ook