Gemeente Gouda


03.017 restauratie gouwekerk deels afgerond

datum: 27 februari 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: J. Stout-van Rijn
telefoon: 0182-588497

restauratie gouwekerk deels afgerond

De eerste fase van de restauratie van de Gouwekerk is afgerond. In december 2001 werd de restauratie gestart door een glas-in-lood paneel van een gebrandschilderd raam te verwijderen. Nu, ruim een jaar later, worden op 3 maart 2003 ter afsluiting van de eerste fase de gerestaureerde ramen van de koorsluiting door wethouder R. van Schelven onthuld.

Onder begeleiding van architect P.D. van Vliet is de restauratie in januari 2002 gestart. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het herdekken en vervangen van vele duizenden leien, het vernieuwen van de goten, het herstellen en reinigen van gewelven, pinakels en dakkapellen. De noodzakelijke bouwkundige voorzieningen zijn door aannemingsbedrijf Den Hoed uit Bergambacht uitgevoerd. Daarnaast zijn dus ook de glas-in-lood ramen gerestaureerd door het Belgische glasatelier De Ceukelaire.

De totale kosten van de restauratie bedragen zon twee miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan wordt gefinancierd door gebruik te maken van de kanjerregeling van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (kanjermonumenten zijn omvangrijke en complexe rijksmonumenten die dringend aan restauratie toe zijn). Het restant van de benodigde gelden komen via een lening bij SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). Ook heeft het kerkgenootschap zelf een gedeelte van de restauratiekosten opgebracht.

noot voor de redactie

U bent van harte uitgenodigd bij de onthulling van de gerestaureerde ramen op 5 maart 2003 om 15.00 uur in de Gouwekerk, Hoge Gouwe 41 te Gouda.

Deel: ' Restauratie gouwekerk Gouda deels afgerond '
Lees ook