Centrum voor Arbeidsverhoudingen

CNV publieke zaak

Rijksambtenaren krijgen nieuwe verlofspaarregeling

Vanaf 1 april 2003 kunnen alle werknemers in de sector Rijk gebruik maken van de Verlofspaarregeling rijkspersoneel. Met deze verlofspaarregeling is het mogelijk een bedrag bijeen te sparen waarmee men minimaal twee maanden en maximaal één jaar met verlof kan gaan.
De regeling vloeit voort uit een afspraak tussen de bonden (waaronder CNV Publieke Zaak) en de minister van BZK die is opgenomen in de CAO Rijk 2000-2001.

De regeling geldt voor de werknemers bij de departementen en rijksdiensten (met uitzondering van Defensie), de hoge colleges van staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman) en het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken.

Rijksambtenaren kunnen sparen door uit het salaris en/of de vakantieregeling een bedrag opzij te zetten of door vakantie-uren en/of tijdelijk meer gewerkte uren in te leveren.

Contract met bank
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft als werkgever voor de deelnemers aan de Verlofspaarregeling rijkspersoneel een overeenkomst gesloten met de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Bij deze bank kan via een speciale verlofspaarrekening met een aantrekkelijke rente worden gespaard. Het totale bedrag dat per kalenderjaar bijeen gespaard kan worden is gelijk aan 10 procent van het brutojaarsalaris met inbegrip van de vakantie-uitkering.

De ondertekening van het contract met genoemde bank vindt plaats op dinsdag 25 maart bij het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) in Den Haag.

---

Deel: ' Rijksambtenaren krijgen nieuwe verlofspaarregeling '
Lees ook