MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

17-02-2003
Staatssecretaris Rutte (SZW) wil nieuwe subsidieregeling voor bedrijven met arbeidsgehandicapten

(Demissionair) staatssecretaris Mark Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een nieuwe subsidieregeling in het leven roepen voor bedrijven die grotendeels werken met arbeidsgehandicapten. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met Nicolette Mak, directeur van het Amsterdamse koeriersbedrijf Valid Express, dat vrijwel uitsluitend mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte in dienst heeft. En derhalve een modelvoorbeeld is voor de reïntegratie van WAO'ers. Het ministerie van SZW bevestigt de toezegging van de staatssecretaris.

Mak vertelt in het februarinummer van magazine Ondernemen! dat zij bij Rutte terechtkwam nadat zijn ministerie en dat van Economische Zaken herhaalde subsidieverzoeken van Valid Express hadden afgewezen omdat die "binnen geen enkele passende regelingen vielen". De Amsterdamse gehandicaptenkoeriersdienst wilde financiële steun voor de opening van een tweede vestiging, in Den Haag. Die steun heeft ze nu gekregen van de staatssecretaris, die haar een bedrag van 200.000 euro heeft toegezegd.

"Wij hebben de overheid sinds de start van Valid Express al een half miljoen euro aan WAO-uitkeringen bespaard", zegt directeur en oprichtster Nicolette Mak in Ondernemen!. "Met vijf vestigingen - dat is ons uiteindelijke doel - zou dat in vier jaar tijd 4 miljoen euro zijn." Nicolette Mak begon haar bijzondere koeriersdienst voor en door arbeidsgehandicapten in 1999, zonder een cent overheidsgeld. Ze had toen al een drie jaar lange bedeltocht achter de rug om de financiering van haar initiatief rond te krijgen. Geld kwam er uiteindelijk van participatiemaatschappijen, gehandicaptenorganisaties en particuliere bedrijven. Instanties die Mak als eerste had benaderd, bijvoorbeeld het GAK, gaven destijds niet thuis.

De Amsterdamse had nooit gedacht dat die financieringsgeschiedenis zich zou gaan herhalen toen zij vorig jaar met de uitbreiding van haar bedrijf aan de slag ging. "Ik dacht dat ik dit keer wel gewoon subsidie zou krijgen."
Volgens de 30-jarige Mak vindt ook Mark Rutte het eigenlijk "van de zotte" dat voor goede initiatieven als het hare geen "potje" te vinden is. "Hij heeft daarom toegezegd dat zijn ministerie gaat bekijken of daarvoor een nieuwe regeling in het leven kan worden geroepen." Bij Valid Express Amsterdam werken 21 mensen, van wie 16 met een handicap. Het sympathieke bedrijf maakte in 2001 voor het eerst (bescheiden) winst: 5.000 euro.
Door de financiële steun van staatssecretaris Rutte en van een aantal participatiemaatschappijen kan Nicolette Mak nu op zoek naar een geschikt pand voor een tweede vestiging, in Den Haag.

Deel: ' Rutte wil nieuwe subsidieregeling voor bedrijven met arbeidsgehandic.. '
Lees ook