Hollandsche Beton Groep

Persberichten
20 juni 2002
Nieuwe samenwerkingsvorm voor realisatie plan De Stadspoorten in Steenwijkerland

Gouda/Steenwijk - De gemeente Steenwijkerland en HBG Civiel hebben een raamovereenkomst afgesloten voor ontwerp en uitvoering van drie fasen van het reconstructieplan De Stadspoorten in de binnenstad van Steenwijk. Het doel van dit plan is het opwaarderen van de historische centrumring en wallenstructuur. Uitgangspunten daarbij zijn onder meer het stadsplan voor de gewenste ontsluiting van de binnenstad, ontwikkeld door de gemeente en het adviesbureau BRO om de stad in zowel historisch als economisch opzicht aantrekkelijker te maken. Steenwijk is het koopcentrum van Noord-West-Overijssel.

HBG Civiel is verantwoordelijk voor het civieltechnisch ontwerp, de coördinatie en de gefaseerde uitvoering. De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn ontwikkeld door de gemeente en het bureau Witpaard & Partners in Zwolle. De werkzaamheden voor de eerste fase van het project waarvoor het contract in mei is gesloten, De Oosterpoort, zijn inmiddels gestart.

Deelplan De Oosterpoort voorziet in wegomleggingen en de aanleg van 64 parkeerplaatsen, en wordt eind dit jaar opgeleverd. De overige fasen omvatten eveneens herinrichtingswerkzaamheden en de aanleg van parkeerplaatsen, alsmede het herstellen van de historische stadsgracht en de bouw van een brug. Deze deelprojecten worden naar verwachting later dit jaar en volgend jaar in opdracht gegeven en verspreid over 2003 en 2004 opgeleverd.

In het ontwerpteam vervullen de projectleider Uitvoering alsmede de calculator en uitvoerder een belangrijke rol. Dankzij deze geïntegreerde werkwijze komt er een kostenefficiënt ontwerp tot stand. Doordat er minder overdrachtsmomenten plaatsvinden worden de faalkosten aanzienlijk gereduceerd.

De gemeente heeft gekozen voor deze innovatieve contractvorm om de risicos en het budget beter te beheersen. Model Basisovereenkomst UAV-Gc was hiervoor het uitgangspunt. In samenspraak met het CROW is deze, voor zover bekend, voor het eerst in Nederland uitgewerkt naar een raamcontract. De waarde van de raamovereenkomst bedraagt circa 4 miljoen, de aanneemsom voor deelplan De Oosterpoort is bijna 1,5 miljoen.

Nadere informatie:
Rona Kousoureta, HBG Civiel Public Relations, telefoon 0182 590637, e-mail rkousour@hbgciviel.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Samenwerkingsvorm realisatie plan De Stadspoorten, Steenwijkerland '
Lees ook