Amsterdam Airport Schiphol

Schiphol opnieuw binnen geluidszones

Persbericht / Press Release
Schiphol d.d.
12 maart 2003

Amsterdam Airport Schiphol is in het eerste deel van het gebruiksplanjaar 2003, dat op 19 februari eindigde, binnen de wettelijke geluidszones voor het hele etmaal (35 Ke-zone) en de nacht (26 LAeq) gebleven, net als overigens in de twee volledige gebruiksplanjaren daarvoor. In verband met het van kracht worden van een nieuw normenstelsel op 20 februari jl. liep het gebruiksplanjaar 2003 niet van 1 november 2002 tot en met 31 oktober 2003, maar van 1 november 2002 tot en met 19 februari 2003.

Gelijk met het gefaseerd in gebruik nemen van de Polderbaan is op 20 februari een nieuw normenstelsel van kracht geworden.

In dit nieuwe normenstelsel wordt Schiphol niet alleen maar gehandhaafd op geluid, maar voor het eerst ook op luchtkwaliteit en externe veiligheidsrisico's. De handhaving voor geluid is gelijkwaardig aan het oude normenstelsel, maar gebeurt wel anders dan vóór 20 februari.

De handhaving door middel van geluidszones voor het hele etmaal en de nacht heeft plaats gemaakt voor de handhaving van een totaal volume aan geluid (TVG) dat niet mag worden overschreden. Daarnaast wordt op 35 punten voor het hele etmaal en 25 voor de nacht ook gehandhaafd op een maximum geluidswaarde. En er zijn strengere regels gekomen voor het baangebruik en het gebruik van vliegroutes.

021-2003/rw


Voor informatie: pressoffice@schiphol.nl
---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Schiphol opnieuw binnen geluidszones '
Lees ook