Provincie Friesland


---

PERSUITNODIGING

Datum: 28-02-03

FRIES WORSTELEN OF FRIESE TANGO?

Slotdebat streekplan 6 maart

Op donderdag 6 maart is de laatste bijeenkomst rond het streekplan: het slotdebat in Zalen Schaaf in Leeuwarden, voor alle inwoners van Fryslân. Acht weken lang is de Provincie Fryslân in gesprek geweest met gemeenten, waterschappen, (belangen)organisaties, rijksdiensten en inwoners over de toekomstige ontwikkelingen rondom de ruimte van Fryslân. Natuurlijk met overeenstemming én verschillen. Rond de dilemma's die uit de voorgaande bijeenkomsten naar boven zijn gekomen, worden onder leiding van journalist Gerard van der Veer op 6 maart drie debatrondes gehouden. De thema's zijn:

Wonen en werken in en buiten de economische kernzones

Vitaliteit van het platteland

Landbouw in de groene ruimte

Fries worstelen
Bijna allemaal koesteren we het landschap en de ruimte in Fryslân. Iedereen is het er snel over eens: die ruimte moet blijven. Maar tegelijkertijd hebben we veel andere wensen, zoals leefbare dorpen en steden, een sterke landbouw en uitdagende recreatiemogelijkheden. Een 'worsteling' om de ruimte.

Een vakkundig panel debatteert samen met gedeputeerde Anita Andriesen over de thema's. Gespreksleiders trekken met hun microfoons de zaal in om de reacties van het publiek op deze dilemma's te peilen. We verwachten er met elkaar een sprankelende avond van te maken en daarmee een verrassende afronding aan de petearronde over het streekplan te geven. We hopen na afloop gezamenlijk te constateren dat het 'Fries worstelen' eigenlijk 'Fries dansen' is geworden: gepassioneerd, betrokken en dynamisch. Een Friese tango. U bent van harte uitgenodigd.

Plaats: Zalen Schaaf, Leeuwarden (Breedstraat 48)

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

De zaal is open vanaf een half uur voor aanvang van het programma.

Wie alvast wat meer wil weten, kan gratis het startdocument 'Oer de romte fan Fryslân' en een brochure aanvragen bij het projectsecretariaat: Provincie Fryslân, Jasper van der Horst, telefoon (058) 29 25 648, e-mail streekplan@fryslan.nl. Het startdocument 'Oer de romte fan Fryslân' kunt u ook downloaden van de website van de Provinsje Fryslân: www.fryslan.nl/streekplan.

---- --

Deel: ' Slotdebat in Zalen Schaaf in Leeuwarden '
Lees ook