Dienstenbond CNV

Wat te doen zonder sociaal statuut Brinkman & Germeraad? 29-01-2003

In september 1999 hebben de vakbonden en de directie van Brinkman & Germeraad een sociaal statuut met elkaar afgesproken om de gevolgen van voorgenomen organisatieveranderingen op te vangen. Dit sociaal statuut is per 1 september 2002 afgelopen.

CNV Dienstenbond heeft gevraagd of Brinkman & Germeraad opnieuw een sociaal statuut wenste af te spreken. Hierop is nog geen JA of NEE gekomen.
Wel is er voor de werknemers van EAS in de zomer van 2002 een sociaal statuut overeengekomen om de integratie van deze werknemers te regelen. Dit sociaal statuut blijft gewoon van kracht. Voor de werknemers van Brinkman & Germeraad is er op dit moment echter niets. Wat nu?

Als uw werkgever een wijziging wil doorvoeren in uw arbeidsvoorwaarden, functie of arbeidsomstandigheden, dan heeft hij uw instemming daarbij nodig. Als u promotie maakt, zal er doorgaans geen probleem zijn. Overigens kunnen leden van CNV Dienstenbond ook in dat geval altijd vragen om een advies over het aangeboden contract of de voorgestelde wijziging.

Organisaties staan nooit stil. Altijd is er wel ergens een verandering. De ene keer treft die werknemers erger dan de andere keer. In de afgelopen 3 jaar wisten de werknemers van Brinkman en Germeraad waar ze aan toe waren als zon verandering hen trof. De gevolgen waren geregeld in het sociaal statuut. Op dit moment is er geen sociaal statuut. Werknemers zijn dus overgeleverd aan hun eigen onderhandelingsvaardigheden of aan een advocaat (als ze geen lid zijn van de bond). Dat is niet altijd de beste keus. Het is altijd lastig om je eigen belangen te behartigen en een advocaat is duur.

Leden van CNV Dienstenbond hoeven niet voor hun eigen hachje te zorgen. Zij kunnen terugvallen op de ondersteuning van de juristen en bestuurders van de CNV Dienstenbond. Dat kost niets extra naast de maandelijkse contributie.

Als uw werkgever een verslechtering door wil voeren en u bent het daarmee niet eens, dan adviseren wij u altijd een beroep te doen op de juristen van de bond. Zij kunnen u adviseren en ook kunnen zij namens u optreden in het overleg met uw werkgever of eventueel in procedures.

Nog geen lid?
U bent al lid voor 13,09 per maand. Dat is het bedrag dat een volwassen fulltimer per maand betaalt. Als lid praat u mee over uw arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld de CAO. Daarnaast kunt u gebruik maken van het brede dienstenpakket van de CNV Dienstenbond.

Meer weten?
Neem contact op met bestuurder Aletta Bulsink, tel. (055) 577 26 40.

Deel: ' Sociaal statuut Brinkman & Germeraad '
Lees ook