Amsterdam Oud Zuid


Stadsdeelraadvergadering

De stadsdeelraad vergadert op woensdag 19 februari vanaf 19.30 uur in de raadzaal van kantoor Koninginneweg 1. Op de agenda staan onder andere:

* Installatie:

- Mw. M. Adansar: raadsgriffier

- Dhr. R. van Beek (GL): commissielid, zijnde niet-raadslid

* Laad- en losbeleid

* Kredietaanvraag 2de fase herinrichting Olympiaplein

* Aanvullend krediet uitbreiding hoofdgebouw van de O.B.S. 2e Dalton, W.Witsenstraat 10


* Veilige Vindplaats


* Deelname aan regionale rekenkamer

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij onze informatiecentra op beide kantoren. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons informatiecentrum telefoon 678 1678 en vragen naar het betreffende secretariaat.

Klik hier voor het Raadsinformatiesysteem

Zoekwoorden:

Deel: ' Stadsdeelraadvergadering in Amsterdam '
Lees ook