Gemeente Zwolle


Stand van zaken plan van aanpak Loverboys


Datum uitgave: 24-01-2003

Onderwerp: veiligheid

De stand van zaken van het Zwols plan van aanpak Loverboys is door het college van B. en W. vastgesteld. Het plan van aanpak is gestart in 2002 met een Centraal Telefonisch Meldpunt Loverboys, telefoon 038 4268343, een preventieplan met daarin de uitwerking van de brochure ´Gevaarlijke Liefde´, preventielessen aan scholen en de website www.lover-boy.nl. De integrale hulpverlening is geregeld doordat de deelnemende organisaties elke maand bijeenkomen om verschillende meldingen met elkaar te bespreken. De aanpak van mogelijke daders van loverboys-praktijken is niet eenvoudig. Momenteel wordt naar twee personen een strafrechterlijk onderzoek verricht.

Ook bestonden er in 2002 verschillende knelpunten binnen de organisatie van het plan van aanpak. Deze zijn eerst weggenomen voordat men aan de slag kon. Een belangrijk knelpunt is de onduidelijkheid rondom privacyreglementen. Op deze manier is het moeilijk informatie met elkaar te delen over slachtoffers en daders. Er wordt gewerkt aan een werkbare oplossing voor dit probleem. Een tweede knelpunt is de afstemming tussen de verschillende partners.

Organisatie
In het jaar 2003 wordt het plan van aanpak Loverboys zoveel mogelijk ondergebracht bij bestaande netwerken en activiteiten. Zo gaat de GGD, in aansluiting op De Veilige School, zorg dragen voor de preventieactiviteiten, Bureau Jeugdzorg coördineert de hulpverlening en politie en OM verzorgen de strafrechterlijke opsporing van daders. De gemeente heeft de regie, wij dragen zorg voor de afstemming en de integraliteit.

Hulpverlening
Maandelijks komen een aantal organisaties bijeen om meldingen te bespreken. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de problemen en er worden afspraken gemaakt over te ondernemen acties. Ook wordt het ingang gezette hulpverleningsproces gevolgd. Sinds de start van het project zijn ongeveer 120 meisjes aangemeld als potentieel slachtoffer. Het is niet eenvoudig aan te geven wie van deze meisjes daadwerkelijk als slachtoffer kan worden geïdentificeerd. Slechts weinig meisjes zien zichzelf als slachtoffer en zijn bereid aangifte te doen. Meisjes verbreken daarnaast vaak het contact met hulpverlening en politie, verhuizen of worden meerderjarig en kiezen dan voor de prostitutie. Ongeveer 50% van de meisjes is minderjarig. Het aantal meldingen uit de regio neemt toe.

Financiën
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een subsidie toegekend voor het uitvoeren van het CRIEM-project. De subsidie is toegekend voor de activiteiten, die samenhangen met en aanvullend zijn op het plan van aanpak Loverboys. Het betreft preventieactiviteiten slachtoffers (regionaal), preventieactiviteiten daders, opvang slachtoffers, gemeentelijke regie. Het CRIEM-project moet nog worden opgestart. Hierbij wordt aangesloten bij reeds ingang gezette activiteiten. Begin 2003 komt de gemeente met een concreet plan.

Bron: Communicatie
Datum van 24-01-2003 tot 06-02-2003

Deel: ' Stand van zaken aanpak Loverboys in Zwolle '
Lees ook